През четвъртото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 800,4 хил. български граждани са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Преобладаващата част от тях - 93,9 на сто, са пътували само в страната, 5,3 на сто - само в чужбина, а 0,8 на сто са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2020 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години нараства с 69,7 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 395,3 хил., или 49,4 на сто от всички пътували хора. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при хората на възраст 25-44 години - 96,1 на сто от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина хора на възраст 15-24 години е 10,9 на сто от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки" - 52,9 на сто, докато в чужбина най-много са били тези с цел "почивка и екскурзия" - 32,4 на сто от всички реализирани пътувания.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 020,4 хил., или 96,4 на сто от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 97,1 на сто, а на тези в чужбина - 79,7 на сто.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37,1 на сто, докато в чужбина са разходите за транспорт - 38,1 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 208,83 лв. в страната и 625,72 лв. в чужбина. Разходите на един човек за професионално пътуване са средно 185,66 лв. в страната и 1065,60 лв. в чужбина.