С водосвет и зареждане на първия у нас водороден електромобил бе официално открита първата за страната и региона водородна зарядна станция. Съоръжението е част от инфраструктурата на Център за компетентност "ХИТМОБИЛ" с водеща организация Институт по електрохимия и енергийни системи ИЕЕС - БАН.

С пускането в действие на зарядната станция се поставя началото на водородната електрическа мобилност у нас.

Водородната зарядна станция е изработена от австрийската фирма EDC-ANLAGENTECHNIK, има възможности за зареждане при двете стандартни налягания за компресиран водород - 350 и 700 бара. Водородът може да постъпва в зарядната станция през два входа. Единият е свързан към електролизьор с капацитет 8,5 кг на денонощие, който произвежда на място водород с възобновяема енергия от фотоволтаичния парк в Полевата лаборатория.

"Това е първата в страната и региона полева лаборатория за тестване и развитие на системи за чиста енергия", посочи Евелина Славчева, председател на Общото събрание на БАН и ръководител на проекта "ХИТМОБИЛ".

"Имаме най-модерните системи за съхранение на батерии. Панелите произвеждат тока, имаме и емулатор на вятърен генератор, т.е. двата вида възобновяеми източника - вятър и слънце се използват за да се произведе енергия, а излишъкът се използва за производство на водород чрез електролиза на вода", разказа Славчева.

Снимка: Ива Иванова

Тя зарадва ентусиастите и ги подкани да си купят водородни електромобили: "До 2 години зареждането ще бъде безплатно, тъй като цялата енергия, която ще се добива тук ще бъде за научно-изследователски цели, така че побързайте - имате бонус 2 години".

Ръководителят на лабораторията и зарядната станция доц. Благой Бурдин от ИЕЕС-БАН направи дългоочакваното демонстрационно зареждане на водородния електромобил и разказа подробности за целия енергиен цикъл, поместен на площадката на лабораторията - от производство на зелена енергия до нейното съхранение в различни системи и приложение в транспорта.

Снимка: Ива Иванова

Произведеният на място водород е с много висока чистота, достатъчна за директно използване в транспортни средства. Има възможност водородът да постъпва от бутилкови групи, доставени от други източници, което позволява да се постигне по-голям капацитет на зареждане на станцията. В съдовете за високо налягане на станцията могат да се съхраняват до 70 килограма компресиран водород, с който може да се осигури до 7000 километра пробег. Възможностите й за компресиране на водорода са от порядъка на 40-50 килограма на денонощие, което е достатъчно за ежедневно зареждане на 10-15 автомобила или на два автобуса.

Снимка: Ива Иванова

Като огромен успех и повод за гордост определи пускането в действие на водородната зарядна станция българският евродепутат Цветелина Пенкова. Тя отбеляза, че в последните 5 години една от основните теми в Европейския парламент беше горивото на бъдещето - водородът. "Виждаме, че то вече е факт, но нека бъдем реалисти - все още предстоят много усилия, за да произвеждаме това гориво на бъдещето на конкурентна цена", отбеляза тя и добави, че неслучайно водородната станция се намира в изследователски център, а не на пътен възел. "Предстоят изключително много инвестиции и разработки в тази посока и една от ключовите и водещите политики на европейските институции е насочена натам, изтъкна Пенкова и изрази увереност в потенциала на България и българските учени.

Снимка: Ива Иванова

"Това е постижение не само в България, но и в региона", изтъкна председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

По думите на служебния зам.-министър на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов, ние се движим напълно в крак със света. "В другите държави, макар и по-развити икономически, в момента това също тепърва започва", посочи той и припомни, че имаме водородна стратегия, където са заложени редица мерки и стъпки за развитието на водорода през следващите години.

Според служебния зам.-министър на транспорта и съобщенията Димитър Недялков, би могло да се помисли за по-широко приложение на водородните технологии в тежкотоварните превози и в железопътния транспорт. Той съобщи, че в края на годината ще бъде отворена възможност за кандидатстване по Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027, като за тази дейност са отделени около 92 млн. лева.

Амбицията на екипа, създал водородната зарядна станция е, чрез сътрудничество с бизнеса, да се демонстрират възможностите на водородните технологии и по този начин да се даде позитивен импулс за ускореното им въвеждане в страната.