Рамката на правителството във връзка с ковид мерките в сектора на туризма бе адаптирана и приведена в съответствие с максимално позволените помощи с европейската рамка в тази сфера. Това съобщи Лена Бориславова, началник на кабинета на премиера Кирил Петков в Министерския съвет, цитирана от БТА.

По думите й по този начин мерките в сектора на туризма, включително и за туроператорите, се увеличават от таван 1,8 млн. евро на таван 2,3 млн. евро.

В дневния ред на правителството днес бе определянето на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Припомняме, че преди ден Българската банка за развитие (ББР) оповести, че ще осигури директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш.

"Много от тях изпитват сериозни финансови затруднения и опасност от фалит по време на COVID- кризата и не срещат облекчения в условията за банково кредитиране поради висок секторен риск. За да им осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма "Подкрепа за туризма", която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции", коментират от държавната банка.

Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта - "Ликвидна помощ за ресторантьори" и "Ликвидна помощ за хотелиери". Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения. Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.