България се оказа в тройката страни, в които цената на кафето се увеличава най-много. В 15 страни от ЕС поскъпването на кафето е по-голямо през март 2024 г., спрямо същия месец на 2023 г. Най-голямо е то в Хърватия (+7,4%), Румъния (+6,8%) и България (+6,6%).

Иначе през март 2024 г. годишният темп на изменение на потребителската цена на кафето в ЕС е +1,0% в сравнение с +13,5% през март 2023 г. и се доближава до нивото от юли 2021 г. (+0,8%).

Увеличението на цената кафето спада от октомври 2022 г., когато достигна връх (+17,4% на годишна основа), след резкия растеж, започнал през октомври 2021 г. (+2,0%). 

Въпреки че нарастването на цените на кафето като цяло се забави в ЕС, има значителни разлики на ниво отделни държави. И ако в 15 страни се наблюдава увеличение, то останалите 12 регистрираха през отчетния март 2024 г. намаляваща инфлация за кафето през март 2024 г. 

Графика: Евростат

Най-значителните отрицателни нива на инфлация бяха регистрирани във Финландия (-15,5%) и Литва (-15,4%), следвани от Дания (-7,5%), Чехия (- 6,5%) и Швеция (-6,0%).

Графика: Евростат