От няколко години Топлофикация Русе работи по реализацията на голяма инвестиция на стойност над 10 милиона лева. Става въпрос за внедряването в експлоатация на модерни когенераторни мощности, с които Централата ще произвежда енергия от природен газ. Проектът е част от стратегията за цялостна енергийна трансформация на Топлофикация Русе с цел следване на политиките на ЕС за създаване на нисковъглеродно производство на енергия.

"Избрахме да инвестираме именно в газови когенератори, защото при тях се използва технология, доказала своите преимущества през годините. Газови когенератори се използват в цяла Европа поради тяхната висока ефективност." каза инж. Севдалин Желев изпълнителен директор на Топлофикация Русе.

Наскоро от Топлофикация Русе обявиха, че към вече почти инсталираните 3 когенератора, ще бъдат добавени още 2 броя, с което ще се увеличи количеството на природния газ за сметка на намаление на използваните въглища.

"Използването на природен газ за производството на енергия е значително по-щадящо за околната среда в сравнение с използването на въглища", каза инж. Севдалин Желев.

Инсталирането и привеждането в работен режим на първите 3 когенератора е към своя край. Очаква се газовите мощности да заработят преди края на годината, което означава, че съвсем скоро драстично ще се намали количеството използвани въглища, което ще се отрази положително на екологичните показатели на дружеството.

"Сред основните преимущества на когенераторите е, че ефективността на използване на топлинните ресурси е с 30-40% по-висока в сравнение с разделното производство на топлинна и електрическа енергия. Улавянето на непотребната топлина при този вид мощности оползотворява горивата много по-ефективно от конвенционалните методи за производство на енергия, достигайки до 90% ефективност. Това означава, че за производството на еднакво количество енергия когенерационните централи използват по-малко гориво", обясни инж. Севдалин Желев.