Днес започна успешно пазарното обединение на българската пазарна зона с Единния европейски пазар "ден напред" SDAC (Single Day-Ahead Coupling), посредством българо-румънската граница, съобщиха от Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. За първи път междузоновият капацитет между Румъния и България се разпредели имплицитно за ден на доставка - 28 октомври 2021 г.

Интегрирането на българо-румънската граница към Единния европейски пазар "ден напред" SDAC разширява участието на страната ни в общия пазар на електроенергия и завършва напълно интегрирането на региона Югоизточна Европа към пазарния сегмент. Въвеждането в оперативна работа на пазарното обединение между България и Румъния във времевия сегмент "ден напред" бележи още един важен етап в процеса на интегриране на европейските пазари на електроенергия и завършването на европейския целеви модел, допълват от ЕСО.

Единният европейски пазар "ден напред" позволява едновременното изчисляване на цените на електроенергията и трансграничните потоци в региона, като ефективното използване на електроенергийната система и трансграничната инфраструктура има за цел да увеличи в максимална степен ползите за всички пазарни участници.

След интегрирането на българската пазарна зона на юг с пазарите на Гърция и Италия, от днес вече е факт и свързването на страната с общия европейски пазар "ден напред" и на север през българо-румънската граница.

Успешното присъединяване на българо-румънска граница към Единния европейски пазар "ден напред" е резултат от тясното сътрудничество между българските и румънските оператори на електропреносните системи и операторите на пазара на електроенергия - ЕСО ЕАД, CN Transelectrica S.A., БНЕБ ЕАД и OPCOM S.A., и подкрепата на националните регулаторни органи на България и Румъния, се посочва в съобщението.

SDAC разпределя ограничения трансграничен преносен капацитет по най-ефективния начин, като свързва пазарите на електроенергия на едро от различни пазарни зони, чрез общ алгоритъм. Едновременно се отчитат и ограниченията за трансграничен капацитет, за да се осигури в максимална степен социалното благосъстояние в обхванатите европейски страни.

Целта на SDAC е изграждане на единен общоевропейски пазар в сегмента "ден напред". Интегрираният пазар "ден напред" увеличава общата ефективност на търговията, като насърчава конкуренция, увеличава ликвидността и дава възможност за пълноценно използване на ресурсите за производство на електроенергия в цяла Европа.