На днешната среща на енергийните министри от ЕС не се е стигнало до споразумение по каквато и да е съвместна мярка за справяне с ценовата криза, включително за високите цени на природния газ.

Държавите от ЕС ще преценят сами какви мерки да предприемат за противодействие на високите цени на енергоносителите. Това заяви еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсон на пресконференция след извънредното заседание на Съвета на ЕС в Люксембург по повод рязкото поскъпване на енергоносителите.

Еврокомисарят уточни, че положението в отделите страни е различно - от гледна точка на състава на т. нар. енергиен микс, на данъчните ставки, на икономическата сила на обществата. По нейните думи това налага всяко правителство да преценява мерките самостоятелно.

Симсон отбеляза, че мерките, предложени по-рано този месец от Европейската комисия, ще бъдат достатъчни (виж по-долу). По нейните думи засега не се налагат промени в европейското законодателство, за да бъдат предприети необходимите стъпки в помощ на по-бедните домакинства и малките фирми.

Редица страни членки на Европейския съюз излязоха с предложения за разделяне на цените на електроенергията, произвеждана от възобновяеми източници на енергия, и от газ и за потенциално създаване на паралелен пазар. Засега не е напълно ясно как в действителност ще работи система с различни цени в зависимост от различни източници на енергия", каза Симсон.

По повод предложението, направено по-рано от Испания за осъществяване на общи покупки на природен газ, еврокомисарят обясни, че Европейският съюз трябва да оцени предимствата и недостатъците на предложението.

"Има много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени - кой ще плаща разходите за набавяне и съхранение на природния газ, как ще се транспортира газът от различните региони", каза още тя, добавяйки, че съвместното закупуване на газ е една от редица възможности в стремежа на ЕС да направи системата по-устойчива.

Симсон каза още, че ЕК през декември ще представи стратегия за прехода от потреблението на природен газ към водород.

Еврокомисарят съобщи, че предстои ЕК да оцени дали да включи ядрената енергия в списъка на енергийни източници, подходящи за прехода към природосъобразна икономика. По нейните думи обсъждането на този въпрос в Съвета на ЕС е напрегнато. Според нас всяка държава може да избира пътя към достигане на целта производствата да не замърсяват, посочи Симсон. Тя отбеляза, че е различен прочитът на отделните страни за отраженията за природата от ядрената енергетика.

Симсон добави, че ЕК ще следи за спекулации и манипулации на пазара на ток, както и че засега не се отчитат спекулации на пазара на въглеродни емисии. Еврокомисарят уточни, че 19 държави от ЕС вече са предприели мерки срещу високите енергийни цени.

3e-news.net

Какво предложи страната ни

По време на заседанието на европейските енергийни министри България е предложила да бъде създадена временна европейска рамка за държавни помощи. Това се разбира от съобщение на Министерството на енергетиката.

Нашата страна подкрепя възможността за създаване на европейски кризисен фонд, който да мобилизира финансови ресурси чрез продажба на допълнителни количества квоти за емисии парникови газове, освободени от резерва за пазарна стабилност, е подчертал министър Андрей Живков в своето изказване.

Живков е информирал, че в допълнение на вече предприетите други временни мерки за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар и засилване на регулаторния контрол, България планира реализацията на временна програма за компенсиране на небитови крайни клиенти в периода 1 октомври - 30 ноември 2021 г., с общ бюджет от приблизително 225 млн. евро.

По отношение на пазара на природен газ министър Живков е изтъкнал повишаването на пазарната интеграция като ключово условие за подобряване сигурността на доставките. Чрез развитието на междусистемните връзки със съседните страни Гърция и Сърбия, държавите от Югоизточна и Централна Европа ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, е добавил енергийният министър.

Какви мерки бяха вече предложени от ЕК

На 13 октомври ЕК предложи на държавите членки да осигурят подкрепа за домакинствата и фирмите срещу растящите цени на енергоносителите, включително с отпускане на държавна помощ и с намаляване на данъци и такси. Комисията ще подкрепя купуването на запасни количества газ, проекти за енергийна ефективност и производство на възобновяема енергия.

В съобщение на комисията тогава бе посочено, че мерките са насочени главно в помощ на уязвимите домакинства и малките фирми. Комисията предлага бедните домакинства да бъдат подпомогнати с ваучери или с поемане на част от сметките за енергия. Допуска се възможност за разсрочване на плащанията по тези сметки, както и предприемане на мерки домакинствата, които не са погасили сметките си, да не бъдат изключвани от мрежата.

Според Еврокомисията отговорът на днешните сътресения на енергийните пазари е в преминаването към чиста енергия и ЕС трябва да ускори този преход.

България и Румъния свързват мрежите си

До края на октомври се очаква България и Румъния да свържат електропреносните си мрежи. Това се посочва в доклад на Европейската комисия по повод изграждането на европейския енергиен пазар, предаде БТА.

В документа се отчита, че това ще бъде предпоследното свързване в общата мрежа, след като през юни тази година бяха скачени мрежите между Полша, Чехия, Словакия, Румъния и Унгария. Последни ще бъдат свързани мрежите на Хърватия и Унгария - през март догодина.

Комисията отбелязва, че свързването на европейската електропреносна мрежа ще осигури най-добрите цени за потребителите. Уточнява се, че пряката годишна печалба от свързването ще бъде 115 милиона евро.