Високите цени на електроенергията в сегмента "ден напред" доведоха до образуване на проверка от страна на специализираната прокуратура като с отделни действия ще се занимава и ДАНС.

Целта е да се установи налице ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, в частност такова, което да е от компетентността на Специализираната прокуратура. Сигналът за проверката на цените на тока на свободния пазар е подаден от АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, съобщиха днес от специализираната прокуратура.

Намесата на ДАНС означава и възможност за използването на специализирани средства, освен изискването на данни от енергийното министерство, БЕХ, енергийната борса и други институции. Твърде вероятно е прокуратурата да изиска и данни от регулатора.

С това проверката за цената на тока на свободния пазар вече се вдига от търсенето на административна до наказателна отговорност. Сега въпросът е дали ще бъдат намерени достатъчно доказателства. До ситуация, която да доказва твърденията на работодателските организации.

Иначе причините са ясни и с последователност, която може да се проследи по движението на цените. Сигналът за нова ситуация на електроенергийния пазар в Европа в този сегмент се появи още през месец юни, когато започна притеснителното повишение на стойността на въглеродните емисии (СО2) и в очакване на промяната в системата за търговия и в частност спирането на безплатните квоти.

С настъпването на юли и навлизането в новия регулаторен период започна и промяна с малко по-бързи темпове на българския електроенергиен пазар. Цената на електроенергийната борса в България започна да се покачва през второто десетдневие на месец юли. Така на 19 юли бе постигната цена от 117.64 евро за MWh. На европейските електроенергийни борси в този сегмент стойностите се движеха в широка граница от 98.8 до 89.2 евро за MWh.

В края на с.м. стойностите на БНЕБ спаднаха до 93.47 евро за MWh, а на съседните борси в Румъния и Унгария останаха доста над това ниво - от порядъка на 102.89 евро за MWh. Тогава всъщност стартира и разделение между европейските електроенергийни борси (при това не за пръв път).

На западните борси, в частност например в Германия цените в "ден напред" бяха доста по-ниски - 88.5 евро за MWh, но не и в Италия и Испания (105.85 и 99.52 евро за MWh съответно). Тази тенденция се запази и през първите две седмици на август, но работодателските организации избухнаха при постигането на цената от 155.19 евро за MWh на 9 август тази година на БНЕБ при положение, че тогава в Германия бе постигната стойност от 67.59 евро за MWh.

Всъщност, месец по-късно с ден за доставка 18 август цената на БНЕБ от 101.37 евро за MWh е по-ниска с 16 евро отпреди месец, което понижение е елемент от общата картина.

Когато се проследяват цените на електроенергията е редно да се прецени и зависимостта от въглеродните емисии, които от юни до средата на месец август поднасят огромни изненади като вече удариха и нивото от над 58 евро за тон.

Като цяло към това трябва да се отчете спада на производството от ВЕИ и по-точно на вятърни мощности през летните месеци, разликата в търсенето на електроенергия, националният енергиен микс. Не на последно място и по значение е и горещата вълна, обхванала страните от Югоизточна Европа.

3e-news.net