Цените по енергийните борси в Европа продължават рекордно да се покачват. На все повече енергийни пазари в Западна Европа цената базовата енергия във вторник вече премина психологическата граница от 500 евро/мвтч. В дадени часове на повечето от пазарите цената достига до 700 евро/мвтч. Близки до тези стойности по борсите имаше малко преди коледните празници, но и тогава тези нива не бяха достигани. Единствено в Полша, България и Гърция цените остават сравнително по-ниски.

Румънската енергийна борса OPCOM затвори сегмента "Ден напред" при цена от 540,29 евро/мвтч. Това сочат данните на борсата за 8 март 2022 г. Цената за пиковата енергия е 580,56 евро/мвтч, а извънпиковата енергия е 500,02 евро/мвтч.

Най-високата цена от 663,96 евро/мвтч ще бъде в 20 ч. Най-ниска пък ще бъде цената в 24 ч и тя ще бъде 399,73 евро/мвтч. Търгуваните обеми при базовата енергия са 52 759,9 мвтч.

На гръцката енергийна борса HENEX средната цена за 8 март ще бъде 426,90 евро/мвтч. Общият изтъргуван обем електроенергия е за 152,28 гвтч. Максималната цена ще бъде 600,07 евро/мвтч и тя ще бъде в 20 ч. Минималната цена ще бъде в 3 ч и 4 ч и тя ще бъде 210,09 евро/мвтч.

3e-news.net