Електрификацията на градския транспорт в градовете в ЕС и на много други места по света, върви с добри темпове през последните години. Оказва се обаче, че в България нещата не се случват със закъснение, както обикновено сме свикнали да наблюдаваме. Добро впечатление за състоянието на обществения транспорт в столицата и някои други градове, за трансформацията му, модернизацията и електрификацията, изказват и чужденци, пребивавали у нас. Това отбеляза Милен Милев, прокурист на компанията Чериът Моторс, която доставя различни типове електробуси на София, Габрово, но и на още редица столици и големи градове в Европа и Израел. Той участва в панела за електрификация на транспорта по време на конференцията Green Week 2023 - най-мащабният форум за устойчиви и зелени политики в региона.

Екологичният ефект от тези доставки е ясен, но всъщност има и икономически. От една страна електрическите автобуси имат преимущество спрямо дизеловите не само от екологична гледна точка. Естествено, първоначалната цена за придобиването им е по-висока. Но пък разходите за поддръжка и експлоатация са значително по-ниски в сравнение с горивото, използвано за километър пробег. Така в крайна сметка, в зависимост от модела, към осмата до десетата година общата цена на един електробус се изравнява с тази на дизелов аналог и дори е в ползва на първия, отбеляза Милев.

В същото време електрическите автобуси имат редица преимущества и спрямо тролейбусите в градски транспорт. При тях просто не е необходима толкова голяма инфраструктура за подаване на електричество както при тролеите. Същевременно инфраструктурата на тролейбусите е и по-скъпа както за изграждане, така и за експлоатация и поддръжка. Не на последно място консумацията на електроенергия на един електробус спрямо тролей е по-ниска, обясни експертът.

Възможностите на електробусите се покачват

"Това, което виждаме при градския транспорт и в други европейски столици, категорично е в посока на автобуси с нулеви емисии. И основният фокус е върху електробусите, макар да има и други варианти, като автобуси с водородни клетки или такива с биогорива... Но пък при тях има други недостатъци, които не са преодолени. И така основният фокус остават електробусите", коментира Милев.

От думите му стана ясно, че при електрическите автобуси съществуват две основни технологии, които през годините търпят развитие паралелно. Едната е на бързозарядните автобуси, при които зареждането става на последната им спирка. Към нея се отнасят ултракондензаторите електробуси, които Чериът Моторс предлага. Зареждането при тях става от 5 до 8 минути. По този начин електробусът може да се движи 24 часа, тъй като няма ограничение в дневния пробег, но пък има такова по отношение на еднократния.

Снимка: Иван Коловос

Бавнозарядната технология има преимущество в това отношение, но недостатъкът й е в скоростта на зареждане, макар необходимата за целта инфраструктура да е по-евтина и лесна за изграждане. Използването на такива електрически автобуси дава много по-голям пробег с едно зареждане, правейки ги подходящи за курсове с по-дълъги маршрути. Пробегът на такива електробуси е над 200 км.

Предимства и недостатъци

И двете технологии се развиват и се прилагат. Така например електробусът с ултракондензатор, използван в пилотен проект в София преди около 10 години, позволяваше около 10 км пробег с едно зареждане, припомня Милев. Докато в момента тези електробуси позволяват 35 км прогег с едно зареждане. В същото време преди години пробегът на бавнозарядните електробуси бе в порядъка на около 150 км с едно зареждане, а днес вече е около 250 км. Това позволява с едно зареждане през нощта, през деня без прекъсване да се изпълнява транспортната схема по дадена линия, отбеляза експертът.

Г-н Милев добави, че и двете технологии имат своите преимущества и недостатъци, както и че през последните 3-4 години в столицата ни бяха направени сериозни стъпки свързани с въвеждането на електробуси в градския транспорт.

Едно от основните предизвикателства пред бързозарядните технологии е наличната инфраструктура, както и процедурите по издаване на разрешителни. Заради тях в някои случаи процесът по изграждане на бързозарядна станция може да продължи доста време. Това е и една от причините, през последните няколко години не само в София, но и в редица градове в България да се закупуват предимно бавнозарядни електробуси . Причина за това е по-лесното и бързо монтиране на зарядните станции, както и факта че не е необходимо да се преминава през тежката процедура за издаване на разрешителни. Процедурата може да отнеме повече от година, когато става въпрос за по-големи мощности. Според експертите са важни и електропреносните способности на мрежата в даден район и дали тя може да издържи новия товар свързан със зареждането на електробусите.

Г-н Милев отбеляза, че се наблюдава затихване на тенденцията свързана с електрифициране на градския транспорт напоследък, което се случва по различни причини. Като представител на компанията и като гражданин, той се надява съвсем скоро да види отново инициатива за въвеждане в експлоатация на нови електробуси, за да бъде продължен процесът, свързан с обновяване на автобусния парк с екологосъобразен градски превоз.

Снимка: Иван Коловос

Посоката е правилна

Прокуристът на Чериът Моторс изрази своята категорична увереност, свързана с достойнствата и преимуществата на електрическите автобуси, които вече са се доказали. А това, което се случва в Столична община, кореспондира със случващото се и в други градове и държави. "Посоката е правилна, посоката е една, надявам се нещата да продължат напред с достатъчно добри темпове", каза той.

За това има добри предпоставки, пример са компаниите, развиващи иновационен бизнес у нас. Освен предлагането и развитието на бързозарядната технология, през 10-годишната си дейност Чериът Моторс е изградила успешни партньорства с български компании, които са нейни подизпълнители. Те изграждат зарядната инфраструктура за електробусите разработват диагностичен софтуер и пр. "И всички създадени в рамките на тези партньорства продукти са изключително качествени, както по отношение на софтуерните, така и на хардуерните продукти. Тези технологии се използват във всички европейски държави, в които Чериът Моторс работи и развива проекти", коментира Милев. Като пример посочва 5-годишната гаранция на бързозарядната инфраструктура, която компанията предоставя. Той подчерта, че това е сериозно доказателство, тъй като въпросната инфраструктура работи с висока мощност от 450-500 киловата и има висока надеждност.

129 електрически автобуса обикалят вече София

Дружеството Чериът Моторс е създадено преди 10 години с основна цел производство, продажба и следпродажбено обслужване на електрически автобуси. През 2014 г. съвместно със Столична община реализира споменатият по-горе пилотен проект с първия към онзи момент в Европа електробус с ултракондензаторна (бързозарядна - бел.ред.) технология. Този проект продължава около година и половина, за да има възможност общината да прецени експлоатационните характеристики на това превозно средство. В онзи период София е една от първите европейски столици, които правят такава стъпка.

През следващите 4-5 години, в резултат на този пилотен проект, но и не само на него, както и на анализите, които направи Столична община, в българската столица бе пусната тръжна процедура за бързозарядни електрически автобуси. Към днешна дата, от 129 електробуса, доставени на градския транспорт в София, 71 са от Чериът Моторс, от които 49 бързозарядни. Паралелно компанията е доставила ултракондензаторни електробуси и в град Габрово. "Фокусът ни е не е само в България, той е насочен и към други европейски държави и Израел.", допълни Милев.

Елактробуси с ултра кондензаторната технология вече се движат по улиците на Белград и Тел Авив, а надежността и удовлетвореността на шофьорите и пътниците от технологиите е проверана и доказана, и в други европейски градове чрез пилотните проекти, които компанията е реализирала там. Градовете с тестови проекти са: Грац в Австрия, Ла Специя, Торино и Рим в Италия, Скопие в Северна Македония, Олборг в Дания и проект за безжично зареждане Smartroad в Готланд в Швеция.

Снимка: Иван Коловос