България рестартира интензивната работа по въвеждане на депозитната система у нас. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на околната среда и водите Николай Сиджимов с експерти на БСК и членуващи в Камарата браншови организации (Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Съюз на пивоварите в България, Българска оползотворяваща и рециклираща асоциация, Сдружение за модерна търговия, Браншова асоциация "Полимери") и представители на дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в МОСВ. 

Предстои екоминистерството да представи т. нар. "пътна карта" на сроковете, необходими за въвеждането на депозитната система на национално ниво. Ако това се случи в рамките на две години, ще бъде истински успех, коментира пред 3eNews Цветанка Тодорова, изпълнителен директор на Браншова асоциация "Полимери". България трябва да успее да изпълни амбициозните екологични цели до 2025 г. да рециклираме 77% от пластмасовите бутилки за еднократна употреба, а всяка нова бутилка да съдържа 25% рециклиран материал от рециклирана пластмаса до 2025 г. 

За индустрията е от първостепенно значение законодателната рамка да осигури ясно дефиниране на ролите и отговорностите на всички участници в системата, в т.ч. на оператора - статут, обхват на дейност, лицензиране. Ето защо е изключително важно задължената индустрия, която ще финансира и гарантира дейността на системата, да участва в разработването на законодателното предложение още в най-ранен етап, посочиха и от Българската стопанска камара.

Депозитната система е схема, при която при покупката на продукт клиентът плаща допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума му се възстановява при връщане на празната опаковка на мястото за обратно събиране - по традиция заложено най-вече в обектите на търговците. В обхвата на депозитните системи влизат пластмасови и стъклени бутилки и алуминиеви кенове. 

Снимка: Елза Тодорова, Dir.bg

Работата по депозитната система беше поспряла, признават от бранша. Съвсем скоро на работната група беше представен доклад за въвеждането на системата от компанията "Теоремус". Но предстои възлагане на обществена поръчка за по-детайлни анализи на съществуващите депозитни системи и избор на най-подходящия вариант за България. 

Сред предизвикателствата ще бъде включването на малките търговски вериги, смятат организациите

Сред основните предизвикателства ще е въвеждането на системата сред малките магазини, коментира Евгения Тошева от екологично сдружение "За Земята". Това е един от важните въпроси, които си поставя работната група. Категорично е, че системата ще се придържа към подхода return to retail или връщане на бутилките към търговците (големите търговски вериги и магазините). Естествено малките магазини не могат да си позволят поддържането на машини, затова най-вероятно в малките градове и селата ще има пунктове, в които пластмасовите бутилки и кенове ще могат да се връщат, подчерта Цветанка Тодорова. 

Естествено, тук много е важна ролята на общините и на организациите по оползотворяване на опаковки, които имат съществуващи системи, и трябва да се обмисли как да се използват техните пунктове и контейнери. Всичко това е свързано със сериозни законодателни промени основно в Закона за управление на отпадъците. 

Всички са обединени около идеята, че най-вероятно системата ще се управлява от един оператор, където ще влизат големите вериги, пивоварите, безалкохолната индустрия, но трябва да се включат също рециклиращата индустрия и компаниите, които произвеждат опаковки. 

Всъщност трябва да действаме още по-амбициозно, защото на европейско ниво се обсъжда нов регламент, според който абсолютно всички опаковки трябва да са рециклируеми, в противен случай няма да може да се пуснат на пазара. Той все още се обсъжда, но това ще увеличи екологичните цели и изцяло ще промени индустрията, коментира Цветанка Тодорова. 

https://3e-news.net/bg

Реално по-детайлните анализи и оценка на съществуващите депозитни системи с изводи за начина, по който ние да предложим собствена национална депозитна система, ще са готови не по-рано от края на годината. През това време всички организации могат да предлагат важни въпроси и теми, които да влязат в обхвата на проучването. В работната група ще влезе като заинтересована страна и Асоциацията за защита на потребителите. 

Изключително е важно да се работи сериозно и в кратки срокове, защото навсякъде около нас извън регламентираните за това места виждаме масово изхвърлени пластмасови бутилки и вече сме закъснели, коментират от "За Земята". 

Необходими са сериозни законодателни промени. Ще бъде успех, ако депозитната система се случи до две години 

Какво правим в момента? В жълтите контейнери събираме пластмаса, стъкло и алуминиеви кенчета, но често отпадъкът е смесен и не е годен директно за рециклиране. Затова търсим все по-ефективни методи. Вариант е депозитната система, която се прилага вече в 12 държави, а още 13 планират да я въведат. 

В България тепърва започваме да водим поредни разговори по този въпрос, а резултатите са далеч от очакваното все още. Две от веригите вече започнаха да събират пластмасови бутилки и кенове. За приемането им обаче не е предвидено парично "възнаграждение" или връщане на депозит. Депозитът в страните-членки се движи от 0,10 до 0,30 евроцента. Редица общини като Габрово също въвеждат инициативи за събиране на бутилките. По програма "Околна среда" общината закупува за 70 000 лева две вендинг машини. Те работят вече от една година, като приемат алуминиеви кенчета и пластмасови бутилки обратно. Автоматите приемат всички размери кенове и пластмасови бутилки с обем до 3 литра. Само за няколко месеца делът на отпадъците, събрани чрез двете вендинг машини, е 20% от общото количество отпадъци от опаковки, предадени чрез цветните контейнери, твърдят от общината. 

Снимка: Елза Тодорова, Dir.bg

Ползите са обвързани с постигането на заложените пред общините цели за рециклиране на отпадъците, промяна на обществените нагласи, информираност и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъци. 

Затрудненията са основно финансови и донякъде законодателни. Общините трудно разполагат с големи бюджети, които да осигурят комфорта за закупуване и експлоатиране на множество вендинг автомати. За да работи успешно системата, е необходимо да се прецизира целият процес от поставянето на отпадъка в машината, през своевременното обслужване и почистване, до предаването за рециклиране на суровините. 

Но всички са категорични, че е необходима национална система, която да гарантира връщането на всяка една бутилка обратно при производителя и нейното повторно използване. Депозитната система гарантира един чист продукт, който ще бъде отново суровина за производителите на безалкохолни напитки и пивоварите. 

Практиките във всяка една от страните-ленки, където работи депозитната система са много различни 

Най-старата депозитна система в Европа е в Швеция и започва да работи през 1984 г., а най-новата функционира от началото на миналата година в Латвия. На европейско ниво работи асоциация на всички депозитни системи Reloop Europe. Тя започна кампания по представяне на всички депозитни системи. 

От февруари в Латвия работи и новата депозитна система за връщане на пластмасови бутилки до 3 литра, стъклени бутилки и кен опаковки срещу депозит от 10 евроцента. В малките населени места участват магазините над 60 кв. м площ. В страната има над 1400 места, включително и заведения и ресторанти, на които могат да се върнат бутилките с уникален код. От началото на годината досега над 5000 продукта вече могат да бъдат проследени от пускането на пазара до превръщането им в ресурс за рециклиране или за повторна употреба. 

Страната решава да въведе системата преди около две години. Започва работа по определяне на правилата за всички участници, които ще се включат в системата - производители, търговци, заведения и ресторанти. Открита е тръжна процедура, в която се включват два участника и печели Държавен системен оператор - Depzita iepakojuma operators (DIO), в който влизат производители и търговци, а впоследствие и рециклиращите компании. Финансирането е осигурено от четирите най-големи производителя в страната с гарантиран от държавата заем. 

Швеция пък е първата страна в Европа, която въвежда депозитната система. Според последния доклад за кръговата икономика в Швеция, 80% от материалите се връщат в икономиката като рециклирани ресурси. Дискусията в Швеция започва още през 70-те години. Returpack e организацията, която отговаря за депозитната система там, както и за събиране, транспорт, преработката и рециклирането на кенчета и пластмасови бутилки. 

Фирмата разполага със завод за преработка в Норшьопинг (Norrköping) и с превозни средства, с които транспортира суровината. Организацията Returpack е собственост на шведската пивоварна асоциация, 25% дял имат търговците на хранителни продукти и 25% хранителните магазини. Шведската агенция по опазване на околната среда е надзорен орган на изпълнението. Но се очаква да има промяна в структурата на системата, поради което се подготвя ново законодателство и вероятно ще има по-ключово участие и на държавния орган. 

Съвсем скоро беше даден акцент на депозитните системи и на Исландия и Финландия. Депозитната система в Исландия работи от 1989 г., но интересното е, че тя е със сравнително малко население - над 370 000 души. Системата обхваща цялата страна и обработва опаковки от алуминий, стомана, пластмаса и стъкло. Основната разлика с другите системи е, че в нея не участват магазини и ресторанти. Депозитът е 0,13 евро. 

В началото системата е била собственост на правителството, но впоследствие част от собствеността е отстъпена на частна компания. Тя е разработена не с цел рециклиране, а за предотвратяване на замърсяването на околната страна. Обхваща опаковки от всякакви напитки, включително стъклени бутилки от сода, вино и алкохол. Страната въвежда и развива системата още преди Европа да започне да въвежда строги регулации. А днес почти всички, или 95%, опаковки се рециклират, което е над средното за Европа. 

В Исландия срещу предадените опаковки клиентите не получават ваучери, а депозити. Това се случва по банков път. Когато клиент отиде до машините за връщане на опаковки, с един клик в приложение на телефона си, той може да получи своя депозит. 

По различен начин стоят нещата при депозитната система във Финландия, където тя е въведена през 1996 г. и се управлява от организация "Палпа" (PALPA). Населението на страната е над 6,5 млн. души, затова и пунктовете са значително повече - 800. Финландската депозитна система работи с кенчета, PET бутилки и стъклени бутилки, които подлежат на рециклиране. 

Според финландското законодателство за управление на отпадъците всеки магазин, който участва в системата, трябва да приема опаковките от потребителите и да им изплаща депозит. Същото важи за павилионите и бензиностанциите. В зависимост от големината на обекта магазините са задължени да приемат обратно празните опаковки. Във Финландия има строги изисквания за формата и дизайна на опаковките, които могат да се приемат. Всички производители трябва да изпращат мостри от своите опаковки на компанията, преди да ги пуснат за продажба в търговските мрежи.