Депутатите започват да обсъждат процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка (БНБ), за изслушването им в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание. 

Изборът на нов управител на БНБ се налага заради изтичането на мандата на настоящия гуверньор Димитър Радев още миналото лято.

Премиерът Кирил Петков вече обяви, че всяка от четирите партии в управляващата коалиция ще предложи свой кандидат и едва тогава ще се вземе решение кой да се включи в състезанието.

Предвидено е предложенията за кандидати за нов управител на БНБ да се внасят писмено в Комисията по бюджет и финанси в 20-дневен срок след приемането на правилата. Одобрените кандидати ще бъдат изслушани на открито заседание на комисията.

Гласуването на кандидатите в пленарната зала ще бъде явно чрез компютризираната система за гласуване, се посочва в доклада на бюджетната комисия. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Предвижда се и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет.