Българската банка за развитие (ББР) няма да предоставя финансирания над 5 млн. лева, освен в изрично предвидените в Устава случаи. Това съобщиха днес от държавната банка.

"На 2 юни 2021 г. в Българска банка за развитие постъпи протокол на министъра на икономиката от 1 юни 2021 г., който съдържа решение за ново изменение на Устава на ББР. В законоустановения 10-дневен срок новото изменение в Устава на банката ще бъде придвижено по надлежния ред, по който вече е придвижен и утвърденият на 21 май 2021 г. от министъра на икономиката Устав", разясняват от ББР. От банката допълват, че независимо че измененията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър ББР няма да предоставя кредити над 5 млн. лева. 

Припомняме, че на 27 май министърът на икономиката Кирил Петков обяви, че такъв лимит се съдържа в проекта за нов устав на банката, внесен в БНБ.

"Това ще е лимитът за всеки единичен кредитополучател. Гарантираме, че който и да дойде на мое място, банката няма да си смени предмета на дейност и да започне да се прави на търговска банка. Трябва да следим, ако някой някога реши отново да вдигне този лимит, тази банка е на всеки едни от нас", каза днес служебният министър на икономиката Кирил Петков.

Предложението си Министерството на икономиката прави заради огромната концентрация, отишла - по думите на министъра - при 20-те топ клиента (на ББР). "Най-големите 8 клиенти са получили кредити в размер на близо 1 милиард лева. Точно в момента много малки и средни бизнеси имат нужда от ликвидност", отбеляза Кирил Петков.