Ръководството на Българската банка за развитие (ББР) е отказало да предостави на новоназначения одитен комитет на банката кредитните досиета на кредитополучателите си. Това стана ясно от думите на служебния министър на икономиката Кирил Петков днес по време на пресконференция, на която предостави информация за състоянието на ББР. Точният цитат е "Информацията за кредитните досиета е готова, но няма да ви я дадем", посочи министърът. Петков обясни, че като министър на икономиката той е принципал на ББР, но не може да я задължи да предостави исканата информация -това може да направи само Българската народна банка, чрез предписание. 

"За мен това е нарушение на Закона за независимия одит, чл 108, ал.3. Тази сутрин ще сезирам Българската народна банка, която е била коректна до момента в този процес. Надявам се с техните контролни функции в рамките на деня Одитният комитет да има достъп до кредитните досиета, както законът го позволява", каза още Петков.

Припомняме, че на 26 май съставът на одитния комитет на държавната банка беше сменен.

Важно е да отбележим, че според Устава на банката и ЗНФО одитният комитет е натоварен с отговорността да наблюдава процесите по финансово отчитане в ББР, системите за вътрешен контрол и системите за управление на рисковете, както и да дава препоръки относно независимия одит на институцията. Всички служителите на банката са длъжни да указват пълно съдействие на комитета и да му предоставят необходимата информация за изпълнение на контролните му функции, а самият комитет информира за работата си Надзорния съвет на банката и се отчита пред министъра на икономиката за дейността си поне веднъж годишно.

В Закона за кредитните институции е записано (чл. 74), че всяка банка създава специализирана служба за вътрешен одит, чието ръководство се избира и освобождава от общото събрание на акционерите (в случая общото събрание това е министърът на икономиката - б.р.). Казва се още, че ръководството на службата за вътрешен одит информира незабавно БНБ за установените от него нарушения в управлението на банката, които са довели или могат да доведат до значителни вреди за банката. И още: Банките (тоест техните управителни органи - б.р.) приемат правила относно организацията и дейността на вътрешния контрол и създават системи за контрол, съобразени с обема на извършваните операции, разнообразието на сделките и видовете рискове, произтичащи от тях, в съответствие с наредба на БНБ.

В отговор на въпрос Кирил Петков изрази надежда, че БНБ ще издадат предписание и още днес ще е осигурен достъпът до кредитните досиета.

Само час след пресконференцията на министър Петков от ББР съобщиха, че Управителният съвет на банката е предоставил подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет. Съобщава се също, че банката е направила запитване до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и БНБ за правата на достъп на Одитния комитет до информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна.