Като част от Процеса на надзорен преглед и оценка регулаторът - Българската народна банка (БНБ) дава препоръки на всички поднадзорни банки, като разпорежда капиталови изисквания според установения рисков профил. Така че рисковият профил не е откритие. Във функцията си на надзорник БНБ го е измерила, дала е своите предписания и Българската банка за развитие (ББР) е спазила предписанието. Така коментираха от ББР официалния отговор на БНБ на запитване на БНТ. Според отговора на БНБ Централната банка е установила рисков профил при управлението на ББР и е наложила предписание да се повиши капиталът с почти 2%. 

Според отговора на БНБ последната инспекция, която регулаторът е направил в ББР е цялостно извършена през 2017-та година. От БНБ допълват, че ББР е проверявана надлежно, както е по закон. През 2019-та година е започната нова проверка, но тя остава незавършена заради Ковид пандемията и в момента е подновена.

В коментар по темата от Българската банка за развитие обявиха следното: "ББР се одитира всяка година от одиторите на банката. БНБ упражнява надзор, като той е дистанционен и чрез инспекции на място. Информацията е относно инспекцията на място, която през 2020 е прекъсната поради Covid-19".

На въпрос дали има установена концентрация на отпуснати заеми към определени компании, от БНБ посочват, че изборът на управление на средствата е изцяло отговорност на мениджмънта и акционерите.

От банковия надзор поясняват, че ББР изпълнява всички банкови изисквания към момента.

А нарастват ли направените провизии в ББР, т.е. средствата, чрез които се покриват неплатените кредити, БНБ посочва, че това е банкова тайна.

Преди ден стана ясно, че в БНБ няма подадено ново искане за одобрение за членове на надзорния или управителния съвет на ББР.

Издаването на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция следва процедурата и сроковете съгласно Закона за кредитните институции и Наредбата, отбелязаха от Централната банка.