Ръст на компенсацията на един нает с 8.2% през 2021г. в резултат от подобряването на икономическата активност, от увеличението на минималната работна заплата от началото на годината и от по-високите възнаграждения в публичния сектор. Това прогнозират от Българска народна банка в макроикономическата си прогноза, съобщава monitor.bg.

Растежът на номиналните доходи на един нает ще се забави до 6.8% през 2022 г. при допускането за по-слабо увеличение на заплатите в публичния сектор, докато нарастването на икономическата активност и ограниченото предлагане на труд в страната ще се отразят в повишение на растежа до 7.4% в края на прогнозния период.

Растежът на номиналните разходи за труд на единица продукция ще се забави до 3.2% през 2021 г. в резултат от възстановяването на производителността, но ще се повиши през следващите две години, движен от очакваното увеличение на заплатите, пише още в документа.

В условията на продължаващо покачване на заплатите в прогнозния хоризонт очакваме депозитите в банковата система да продължат да нарастват със сравнително високи темпове, но да следват плавна тенденция към забавяне. Част от допълнителния доход на домакинствата се очаква да бъде използван за увеличаване на частното потребление или да се поддържа от домакинствата под формата на пари в брой.

Силното търсене на жилищни заеми ще засили растежа на кредитирането през тази година, става ясно още от макроикономическата прогноза. БНБ очаква растежът на кредитите за неправителствения сектор да се ускори до 7.3% през тази година, спрямо 4.5% за миналата 2020 година, главно поради силното нарастване на заемите за домакинства.

"Увеличаващото се търсене на потребителски и особено на жилищни кредити в условията на продължаващо възстановяване на икономическата активност и благоприятни перспективи за пазара на жилища, запазващите се на ниски нива лихвени проценти и облекчаването на кредитните стандарти от страна на банките ще допринасят за ускоряването на годишния растеж на кредита за домакинства.", пише в прогнозата.

Забавяне в темпа на растеж може да се очаква през 2022 година и 2023 година, като причина за това ще бъде спад в растежа на частното потребление.

В същото време БНБ очаква ръст при кредитите за бизнеса през 2022 и 2023 година, тъй като фирмите ще търсят банков ресурс за инвестиционни цели в условията на ниски лихвени равнища.

Делът на необслужваните кредити може да се повиши поради изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови заеми.

"Възможното умерено увеличение на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките с изтичането на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити, както и обявеното от БНБ увеличение на антицикличния капиталов буфер, в сила от 1 октомври 2022 г., също са фактори с потенциален ограничаващ ефект върху динамиката на кредита за частния сектор", пише в прогнозата.

БНБ очаква депозитите да продължат възходящата си посока поради покачване на заплатите. Намаляването на несигурността, определено от допускането за овладяване на пандемията от COVID-19, ще допринася за постепенното ограничаване на спестяванията с предпазен мотив", пише в прогнозата.