Къде са най-високите заплати в страната в навечерието на пандемията? Отговор на този въпрос дава изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ). Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в 265-те общини в страната - това включва както наетите в частния, така и наетите в обществения сектор. За първи път картата на заплатите дава и по-дълъг ред данни - обхваща периода 2016-2019 г.

Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2019 г. е в община Челопеч (2 431 лв.). На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2 133 лв.), следвана от Раднево (1 826 лв.) и Пирдоп (1 785 лв.).

Столична община е на 5-та позиция (1 753 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1 732 лв.), Девня (1 614 лв.), Елин Пелин (1 469 лв.) и Панагюрище (1 431 лв.).

За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели - водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.

Прави впечатление и силното представяне на индустриалните общини в периферията на най-големите икономически центрове.

В топ 20 по заплати в страната влизат:

  • общините Елин Пелин, Божурище, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София;
  • общините Девня, Суворово и Белослав в близост до Варна и
  • община Марица до Пловдив.

Успешният модел на трите водещи центъра в страната - София, Пловдив и Варна, стъпва на развитие на услугите в рамките на града - водени от бурния растеж в дигиталната сфера, и силна индустрия в периферията, която се ориентира към по-високата добавена стойност и носи добри заплати, отбелязват от ИПИ.