Разходите за персонал в бюджета се увеличават общо с 59% от 2016 г. до 2020 г. Това стана ясно по време на Обществен съвет с участието на министъра на финансите Асен Василев  и на заинтересовани страни. 

"Тук се включва и увеличението на щатните бройки и на заплатите", обясни Асен Василев. От думите му стана ясно, че всяка година разходите за персонал растат средно с по 12 на сто. Василев допълни, че в сметките не влизат разходите за 2021-а, тъй като все още не са ясни те за всички пера.

Снимка: МФ

Общ разход за 2020 г., според изнесените данни възлиза на 11.4 млрд. лева. Основното перо в състава на разходите за персонал са заплатите, като в тях се включват и допълнителни възнаграждения - 7,562 млрд. лева. Следват разходите за осигуровки на държавните служители - 2,524 млрд. лв. и другите им възнаграждения - 1,285 млрд. лева.

Снимка: МФ

Общините, Министерството на вътрешните работи и Министерство на отбраната имат най-големи разходи за персонал (6,7 млрд. лв. или ~60 % от общия разход).

Именно общините, МВР и държавните висши училища имат най-много щатни бройки, като първите съставляват повече от 50% от заетите в бюджетния сектор.

Средни месечни брутни заплати

Най-високи месечни заплати получават служителите на Конституционния съд - 6300 лв. на месец, следват служителите в ЦИК - с 4331 лева и тези на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства  - с 3933 лева. Трябва да отбележим, че  Министерствата на отбраната не е включено в тези данни, защото щатните бройки там са класифицирана информация.

Снимка: МФ

Класацията на най-големите 15 бюджетни организации по средногодишна численост на персонала и съответните им средните месечни заплати оглавяват - Общините и МВР. Според данните средните заплати там са съответно - 1137 лева и 1578 лева. 

Най-високи заплати в 15-те най-големи бюджетни организации получават в Съдебната власт - 2930 лева, Министерство на финансите - 1853 лева и в Министерството на правосъдието - 1734 лева.

Снимка: МФ

Най-ниски заплати

в най-големите 15 бюджетни организации според данните на Министерството на финансите получават в Селскостопанската академия - 864 лева, Министерство на труда и социалната политика - 1123 лева и в Министерството на земеделието, храните и горите - 1155 лева.

Очаквайте подробности!