Министерският съвет прие Решение за бюджетната процедура за 2022 г., съобщи пресслужбата на кабинета. С решението се създава организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетно планиране и съставяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода от 2022 до 2024 г. и на проекта на държавния бюджет за 2022 година.

В решението са включени етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет по съставянето на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. и на проекта на държавния бюджет за 2022 година. Определена е базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на България за 2022 година, посочват от МС.

Програмен формат на бюджет за 2022 г. ще прилагат всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2021 г.

Спазването на процедурата създава условия за прозрачност и е елемент на доброто управление на публичните финанси. Тя обхваща всички бюджетни организации и юридически лица, контролирани от държавата или от общините, които не са част от консолидираната фискална програма, но попадат в обхвата на сектор "Държавно управление", се посочва още в съобщението.