В края на юли депозитите на фирмите и домакинствата достигат 98.222 млрд. лв., като годишното им увеличение е с 11.8%. Това става ясно от последните данни на Българската народна банка (БНБ).

Спестяванията на домакинствата в банките са 63.904 млрд. лв. като се се увеличават на годишна база с 11.2 на сто.

Депозитите на фирмите са 30.601 млрд. лв. в края на юли 2021 година. В сравнение със същия месец на 2020 г. те се увеличават с 15.2 на сто. Депозитите на финансовите предприятия, като застрахователни компании и пенсионноосигурителни дружетсва намаляват с 2.5% на годишна база и в края на юли достигат 3.717 млрд. лева.

В края на юли 2021 г. кредитите за неправителствения сектор са 68.065 млрд. лв. и на годишна база се увеличават със 7.2 на сто.

Кредитите за фирмите нарастват с 4.6 на сто на годишна база и в края на юли достигат 35.938 млрд. лева.

Кредитите за домакинствата са 27.438 млрд. лв. (21.4 на сто от БВП) в края на юли 2021 година. Спрямо същия месец на 2020 г. те се увеличават с 10.8 на сто. В края на юли жилищните кредити са 13.125 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1 на сто. Потребителските кредити възлизат на 12.746 млрд. лв. и се увеличават с 9.3 на сто спрямо юли 2020 г.

Кредитите за работодатели и самонаети лица се понижават с 1.2 на сто на годишна база през юли и в края на месеца са 389.2 млн. лева. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4.689 млрд. лева. В сравнение с юли 2020 г. те се увеличават със 7.2 на сто.