В края на 2020-а броят на кредитите и депозитите на неправителствения сектор намалява, за сметка на това обаче размерът им се увеличава и то значително. Това е видно от последните данни за изминалата година, публикувани днес от Българската народна банка (БНБ). 

Депозити

Спестяванията в банки на фирмите, домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на декември 2020-а са 9.955 млн. броя. Те намаляват с 2.5% спрямо декември 2019-а. Общият им размер нараства с 10% за година и възлиза на 90.322 млрд. лева.

Фирмените депозити в края на декември 2020 г. са 587 хил. броя, което представлява спад от 2.8% спрямо края на същия месец на 2019 година. В края на последното тримесечие на 2020 г. размерът на тези депозити е 29.280 млрд. лева, което представлява годишен ръст от  10.5 процента.

В края на последното тримесечие на изминалата година броят на депозитите на домакинствата и НТООД е 9.368 млн., като намалява на годишна база с 2.5%. Размерът на тези депозити в края на декември 2020 г. е 61.042 млрд. лева, като нараства с 9.7% за година. 

Кредити

Банковите заеми на фирмите, домакинствата и нетърговските организации към края на последното тримесечие на 2020 г. са 2.913 млн. броя. На за година броят им намалява с 8.2%. За този период обаче общият им размер се повишава с 4.6% и достига e 61.504 млрд. лева.

Кредитите на фирмите в края на последното тримесечие на 2020 година са 140 хил. броя. В края на декември 2020 г. те спадат на годишна база с 5.9 на сто. Размерът на тези кредити е 36.011 млрд. лева, което представлява нарастване с 3.1% на годишна основа.

В края на декември 2020 г. броят на кредитите на домакинствата и НТООД намалява с 8.3% спрямо година по-рано, като достига 2.773 милиона. Същевременно размерът им нараства на годишна база с 6.6%, като в края на декември достига 25.493 млрд. лева.