С какви лихви по кредити и депозити на фирмите и домакинствата започна 2021-а, разбираме от последните данни на Българската народна банка за януари.

Корпоративните депозити поевтиняват

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през януари 2021 г. намалява за година с 0.11 пр.п. и достига -0.07%, а по тези в евро се повишава с 0.01 пр.п. до 0.01 на сто. В сравнение с декември 2020 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се понижават през януари с 0.02 пр.пункта.

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през януари 2021 г. нараства на годишна база с 0.02 пр.п. до 0.02%, а по тези в евро - с 0.04 пр.п. до 0.03 на сто. В сравнение с януари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.02 пр.п. до 0.09%, а по тези в евро - с 0.12 пр.п. до 0.03 на сто.

Банковите спестявания на домакинствата - с по-ниски лихви

За година средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.02 пр.п. до 0.12%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.09 на сто. В сравнение с декември 2020 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет намаляват с 0.02 пр.п. и с 0.05 пр.п. съответно в левове и в евро.

През януари 2021 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спадат спрямо същия месец на 2020 г. до 0.01% съответно с 0.01 пр.п. и с 0.02 пр.пункта. При депозитите с договорен матуритет в левове и в евро средните лихвени проценти намаляват с 0.06 пр.п. съответно до 0.16% и 0.13 на сто. В сравнение с януари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се понижава с 0.04 пр.п. до 0.26%, а по тези в евро - с 0.06 пр.п. до 0.55 на сто.

Лихвени проценти на кредитите на новия бизнес

През януари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2020 г. с 0.42 пр.п. до 3.24%, а по тези, договорени в евро - с 0.17 пр.п. до 2.76 на сто. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0.13 пр.п. до 2.47%, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.12 пр.п. до 2.76 на сто.

През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.08 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро - с 0.11 пр.пункта. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се понижава с 0.13 пр.п., а по кредитите над 1 млн. евро, договорени в евро, нараства с 0.66 пр.пункта.

Кредитите на домакинствата били по-изгодни

През януари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0.08 пр.п. на годишна основа до 8.26%, а по тези в евро - с 1.04 пр.п. до 3.29 на сто. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.15 пр.п. до 2.82%, а по тези в евро се увеличава с 0.09 пр.п. до 3.74 процента. 

През януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.74 пр.п., а по тези в евро - с 0.40 пр.пункта. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент нараства с 0.01 пр., а по тези в евро - с 0.38 пр.пункта. 

Годишният процент на разходите (ГПР) по в левове през януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. спада с 1.24 пр.п. до 8.77%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.91 пр.п. до 3.78%. През януари 2021 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо януари 2020 г. с 0.16 пр.п. до 3.10%, а по жилищните кредити в евро - с 0.06 пр.п. до 4.10 на сто.

През януари 2021 г. в сравнение с декември 2020 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.76 пр.п., а по тези в евро - с 0.18 пр.п. При жилищните кредити в левове той се повишава с 0.03 пр.п., а по тези в евро - с 0.49 пр.п.