През 2021 г. депозитите на фирмите и домакинствата в банковата система ще продължат да нарастват със сравнително високи темпове. Това очакват от Българската народна банка (БНБ) според последната "Макроикономическа прогноза".

"При допускане за постепенно овладяване на пандемията в периода 2022-2023 г. очакваме растежът на депозитите да следва плавна тенденция към забавяне вследствие предвижданото постепенно възстановяване на икономическата активност, намаляване на несигурността и съответно на предпазните спестявания", съобщават от Централната банка.

Очакванията са лихвите по депозитите да останат на достигнатите исторически ниски равнища.

Според прогнозата годишният растеж на кредитите на предприятията и домакинствата ще се забави през 2021 г.

"Постепенното изтичане на удължените срокове по частния мораториум върху плащанията по банкови кредити се очаква да доведе до увеличаване на дела на необслужваните кредити в портфейлите на банките, до затягане на кредитните им стандарти, включително чрез известно повишаване на лихвените проценти по кредитите, както и до погасяване на част от отсрочените кредити", пише в прогнозата на БНБ.

В периода 2022- 2023 г. анализаторите предвиждат темпът на нарастване на кредитите за фирми и домакинства  плавно да се ускори.

Кои сектори са в риск? 

От прогнозата разбираме още, че има риск за някои сектори, като например "хотелиерство и ресторантьорство" да възстановяват с по-бавни темпове от средните за икономиката.

"Тези сектори биха били финансово по-силно уязвими след преустановяването на действащите в момента антикризисни мерки на правителството и изтичането на утвърдения от БНБ частен мораториум върху задълженията по кредити. Това е предпоставка за потенциални затруднения при обслужването на задълженията на фирмите от тези сектори, а също и за неблагоприятни тенденции при заетостта в тях", смятат от БНБ.