17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни

Стандартни депозити

Ако искате да спечелите, спестявайте при нас в лева, евро или щатски долари с атрактивните ни лихви

Предимства:

  • Гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва за Вас или Вашия бизнес

  • Автоматично подновяване на депозита за нов, пореден срок, освен ако не заявите друго

  • Възможност да разполагате с лихвата - капитализиране, теглене в брой или превеждане по друга сметка при нас

  • Без такса за откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж

  • Възможност за използване на депозита като обезпечение при кредитни сделки

 

Срок /Лихвени условия (ЕГЛ)

BGN

EUR

USD

за един месец

0,01%

0,01%

0,01%

за три месеца

0,05%

0,05%

0,05%

за шест месеца

0,15%

0,15%

0,15%

за една година

0,40%

0,40%

0,30%

 

  • Срок - 1, 3, 6 или 12 месеца

  • Валута - BGN, EUR или USD

  • Минимална сума за откриване - 1 000 BGN, 500 EUR или 400 USD

  • Бонус - безплатно издаване на международна дебитна карта карта Debit Master Card

Лихвата се изплаща чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната Ви сметка. При предсрочно прекратяване лихвата е идентична с тази по разплащателни сметки в съответната валута.

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в "Търговска банка Д" АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.

Oще услуги на банката

Контакти

Търговска банка Д, (бивша Демирбанк)АД
Интернет адрес: https://www.dbank.bg/bg

За контакти:

Централа
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
Факс: +359 /2/ 989 48 48

SWIFT: DEMI BG SF
Телекс: 24853 dbbsf bg