17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица

Безсрочен влог "Д Банк +"

Ако искате да спестявате и да получавате добра лихва, без да се ангажирате с определени срокове, то нашият безсрочен влог "Д Банк плюс" е Вашето решение.

Имате възможност:

  • Гъвкаво и гарантирано да увеличавате доходността на Вашите средства, в зависимост от вложената сума

  • Да теглите и довнасяте без ограничение суми, като лихвата се актуализира съобразно новия размер на влога по посочените по-долу размери

  • Да нареждате и получавате преводи без ограничение

  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн

  • Да използвате влога си като обезпечение по кредита

Параметри:

  • Без ограничение на срока

  • Ежедневно начисляване на лихва и изплащане в края на календарната година, като размерът на лихвата се определя според ежедневното салдо по влога

  • Лихва до 0,30%* за суми над 75 000,01 лева/ 32 500,01 евро

  • Валута - лева и евро

Повече информация за лихвените проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в "Търговска банка Д" АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Oще услуги на банката

Контакти

Търговска банка Д, (бивша Демирбанк)АД
Интернет адрес: https://www.dbank.bg/bg

За контакти:

Централа
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
Факс: +359 /2/ 989 48 48

SWIFT: DEMI BG SF
Телекс: 24853 dbbsf bg