17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

 

Стандартен кредит за оборотни средства

Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса с регулярно намаляване на дълга и подходящо структуриран погасителен план.

 • Гъвкаво финансиране за дългосрочно планиране на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Структуриране на кредитната сделка според специфичните изисквания на клиента
 • Регулярно намаляване на дълга
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 60 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си.
 • Финансиране  на потребности, свързани с обичайната и ежедневна стопанска дейност
 • Увеличаване на асортимента
 • Поддържане на по-големи складови наличности
 • Повишаване нивото на материални запаси поради увеличение на приети поръчки
 • Повишаване нивото на материални запаси поради покачване на цените
 • Ползване на отстъпки при закупуване на големи количества
 • Покриване на временен недостиг от средства за обслужване на текущи плащания
 • Стартиране на нова дейност
 • Привличане на нови доставчици или клиенти.
 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение – до 40% от годишните приходи от продажби
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 60 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план и прогнозни парични потоци
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

Инвестиционен кредит

 • Иновативно решение за подобряване на бизнеса
 • Финансов продукт, адаптиран към нуждите на клиента
 • Подходящо структуриране на кредитната сделка и схемите за погасяване според специфичните изисквания на клиента
 • Регулярно намаляване на дълга
 • Схемите за погасяване са съобразени с паричните потоци
 • Бърз отговор след представяне на необходимите документи
 • Дълъг срок на издължаване – до 120 месеца
 • Индивидуален погасителен план съобразен с характера на бизнеса
 • Възможност да разгърнете потенциала на бизнеса си.
 • Покупка и ремонт на производствени предприятия, офиси, магазини, складове и други недвижими имоти
 • Покупка на машини, оборудване, обзавеждане
 • Покупка на софтуер, системи за управление и други
 • Рефинансиране на извършени инвестиционни разходи
 • Реконструкция, разширяване и модернизиране
 • Оптимизиране на производствени разходи
 • Увеличаване на производствения капацитет
 • Подобряване качеството на произвежданите продукти.
 • Размерът на кредита се определя от платежоспособността на кредитоискателя, структурата на транзакцията и предложеното обезпечение
 • Усвояване на договорената сума за посочената цел еднократно или на части
 • Издължаване при договорен погасителен план и условия
 • Възможност за касово и безкасово усвояване на средства от кредита
 • За срок до 120 месеца в зависимост от предложеното обезпечение, структурата на транзакцията и клиентския профил
 • При рефинансиране на задължения към други банки се допуска включително финансиране на такси и комисиони, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция
 • Без представяне на бизнес план
 • Всички приемливи за Банката обезпечения

Oще услуги на банката

Контакти

Търговска банка Д, (бивша Демирбанк)АД
Интернет адрес: https://www.dbank.bg/bg

За контакти:

Централа
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
Факс: +359 /2/ 989 48 48

SWIFT: DEMI BG SF
Телекс: 24853 dbbsf bg