17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)

Жилищни кредити "Наш дом"

Ако планирате да купите жилище за Вас, семейството и децата Ви, Вашето решение е жилищен кредит "Наш дом". Сега с промоционални условия до 30.04.2019 г.

Предлагаме една изключителна оферта - ние ще Ви върнем обратно до 2% (по 0,4% на годишна база) върху остатъка от кредита за първите 5 години.

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро

 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв.

 • БОНУС - възстановяване до 2% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години*

*Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 13, 25, 37, 49, 61-вата погасителна вноска. Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса.

 

Параметри:

 • Срок на погасяване - до 35 години

 • Цел на кредита - покупка, ремонт или довършителни строителни работи на жилищен имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки

 • Фиксирана лихва за 1-та година от 3,20%* и променлива за останалия срок (6М EURIBOR + надбавка)**

 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация. Валута на кредита - лева и евро

 • Обезпечение: ипотека върху имота, предмет на сделката. Застраховка имущество за имота, приет за обезпечение

* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката.При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.

Пример: Годишният процент на разходите (ГПР) е 3,57% за кредит в размер от 80 000 лв., със срок на погасяване 25 години. Лихвеният процент 3,30% , фиксиран за 1-та година и променлив за останалия срок (6М EURIBOR плюс фиксирана надбавка). 100 лв. такса за проучване и одобрение на кредита, 2 лв.такса за откриване на разпл. сметка, 2 лв.мес. такса за обслужване на разпл. сметка, 2 лв. мес. такса обслужване на картова сметка, 120 лв. такса оценка на имота, 60 лв. такса за съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 42 лв. год.на такса за обслужване кр. карта. Oбщата сума за погасяване - 119 942,78 лв., мес. вноска 391,97 лв. В ГПР не е включен разходът за задължителната годишна застраховка "Имущество" на имота, приет за обезпечение за жилищен кредит "Наш дом".

Пример за възстановена 2% лихва по жилищен кредит "Наш дом" за кредит от 80 000 лева и срок 300 месеца

Период в години

1-ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

Общо

Лихвен бонус

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

2,00%

Възстановена лихва в BGN

316,18

307,67

298,88

289,79

280,40

1 492,92

**Пазарните индекси за 6М EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

 

Жилищен кредит с пакет "Желан дом"

Планирате да купите недвижим имот, осигурите средства за довършителните работи, направите ремонт и подобрения или да рефинансирате жилищен кредит, то Вашето решение е промоционалният ни жилищен кредит с пакет "Желан дом", валиден до 28.02.2019 г.

С отстъпки от лихвата за целия период на кредита: -0,10% при активиране на пакетна програма "Модерато" или -0,20% при активиране на пакетна програма "Алегро"

 

Предимства:

 • Още по-изгодни лихвени нива
 • Изравнени лихвени условия за кредити в лева и в евро

 • Издаване на кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5 000 лв.

 • Без такса за предсрочно погасяване след първата година и без такса за предоговаряне на кредита

 • Предварително одобрение на база доходи

Параметри:

 • Срок на погасяване - до 35 години

 • Цел на кредита - покупка, ремонт или довършителни строителни работи на жилищен имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки

 • Фиксирана лихва за 1-та година от 3,00%* и променлива за останалия срок (6М EURIBOR + надбавка)**

 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация. Валута на кредита - лева и евро

Обезпечение: ипотека върху имота, предмет на сделката. Застраховка имущество за имота, приет за обезпечение

- 0,10% при активиране на "Модерато" или - 0,20% при активиране на пакет "Алегро"

* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката. При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.

Пример: При кредит в размер на 80 000 лв. за срок от 20 г. при поета пълна отговорност лихвеният процент е 3.20%, фиксиран за първите 12 месеца и променлив лихвен процент 3.20% за останалия срок на кредита. Изплащането е на равни анюитетни месечни вноски в размер на 451.73 лв., при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по картова сметка с Debit MasterCard. ГПР ще е в размер на 3.46%, а общата дължима сума ще е 110 072.86 лв.. Включените такси по кредита са: такса за проучване и одобрение - 100 лв., месечна такса за пакет "Модерато" - 2.99лв., такса оценка на имота - 120 лв., такса на Банката за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека - 60 лв., такса на Банката за подновяване и вписване подновяване на ипотека 60 лв., годишна такса обслужване на кредитна карта 42 лв.

Oще услуги на банката

Контакти

Търговска банка Д, (бивша Демирбанк)АД
Интернет адрес: https://www.dbank.bg/bg

За контакти:

Централа
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
Факс: +359 /2/ 989 48 48

SWIFT: DEMI BG SF
Телекс: 24853 dbbsf bg