17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

Стандартeн депозит

Ако искате да спечелите, спестявайки при нас в левове, евро или щатски долари, нашият стандартен депозит с добрите си лихви е Вашето решение.

* За суми над 1 000 000 лв. или евро лихвеният процент се определя по договаряне с Банката.

Имате възможност:

  • Да получите гарантирана доходност за парите Ви при добра лихва

  • Да изберете подходящ за Вас срок за спестяване от 1 месец до 1 година

  • Да разполагате с лихвата, като я добавите към депозита за нов срок, да я изтеглите в брой или да я преведете по друга сметка при нас

  • Да проследявате спестяванията си чрез Д Банк Онлайн

  • Да използвате депозита си като обезпечение по кредити

Параметри:

  • Срок от 1, 3, 6 или 12 месеца Валута - лева, евро или щатски долари

  • При предсрочно прекратяване депозитът се олихвява по условията на разплащателна сметка

  • Изплащане на лихвата чрез капитализиране към главницата в края на периода

  • Минимална сума - 100 лева/ 50 евро/ 40 долара

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти. Основна информация относно защитата на влоговете е достъпна от Информационен бюлетин за вложителите.

Вашите спестявания в "Търговска банка Д" АД в размер до 196 000 лева са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банки.

Oще услуги на банката

Контакти

Търговска банка Д, (бивша Демирбанк)АД
Интернет адрес: https://www.dbank.bg/bg

За контакти:

Централа
бул. "Генерал Тотлебен" № 8
София 1000, България
Телефон: +359 /2/ 46 41 171
Факс: +359 /2/ 989 48 48

SWIFT: DEMI BG SF
Телекс: 24853 dbbsf bg