17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица


Спестовна сметка "Активни пари"


Представяме Ви спестовна сметка "Активни пари", която е създадена специално, за да отговори на Вашата нужда от висока доходност и възможността да разполагате със спестяванията си.

 Предимства:

 • Атрактивни лихвени проценти за трите основни валути - левове, евро, щ. долари
 • Внасяте и теглите средства по сметката
 • Фиксирани лихви за 12 месеца
 • Получавате достъп до средствата от всеки клон на банката в страната.
 • Валута: левове, евро, щ.долари
 • Минимална сума за откриване/мин.салдо: 1 000 лева/евро/щ.долари
 • Довнасяне: до 1 000  лева/евро/щ.долари месечно
 • Теглене: по всяко време до размера на минималното салдо
 • Без такса за откриване
 • Без такса за внасяне на суми в брой на каса

 

Годишни лихвени проценти
Месец 1 2 3 4 5 6
левове 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05%
евро 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05%
щ.долари 0,03% 0,03% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05%
Месец 7 8 9 10 11 12
левове 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20%
евро 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20%
щ.долари 0,10% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,20%

 • В рамките на всеки 12 месеца от откриване на сметката годишният лихвен процент нараства съгласно договорена лихвена таблица. Банката изплаща натрупаната лихва чрез капитализация по същата сметка на всеки 12 месеца, считано от датата на откриване на сметката, както и при закриването й.
 • След изтичане на дванадесетия месец от лихвената таблица, олихвяването на сумите по сметката започва от начало (от първия месец), съгласно лихвената таблица, посочена в Лихвения бюлетин на банката, актуален към датата на изплащане на лихвата.
 • В случай че сметката се прекрати в рамките на гратисен период от 30 дни, считано от датата на откриване на сметката, не се начислява лихва.

Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF