17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)


Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години


Финансирайте изгодно покупката на своя нов дом и си осигурете спокойствие с по-ниска фиксирана лихва за първите 5 г.

 

 • 3,95% фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите пет години от срока на кредита.**
 • 4,15% променлив годишен лихвен процент в евро след петата година от срока на кредита.**
 • Ползвате множество преференциални условия с по Ваш избор.
 • Допълнителна защита със застрахователен пакет "Живот“.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.***
Какви са предимствата на кредита?
 
 • Гарантирате си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните Ви вноски няма да  се промени за периода с фиксирана лихва.
 • Можете да се възползвате от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Избирате между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.

Каква e целта на кредита?

 •  Покупка на жилище
 •  Строеж и довършване на жилище
 •  Ремонт и подобрения на жилище

От какви параметри можете да се възползвате?

 •  Валута: евро
 •  Размер на кредита: до 250 000 евро;
 •  Срок: до 35 години;
 •  Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота. 

 *Условията за жилищен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри.

** За първите пет години от срока на кредита се прилага 3,95% фиксиран лихвен процент в евро. След петата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент 4,15% в евро. Посочените лихвени условия са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка по пакет "Живот".

Променливият лихвен процент се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в евро се ползва лихвеният индекс 6-месечен EURIBOR. Лихвеният процент се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита, като лихвената надбавка се договаря индивидуално.
 
***Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката.  Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.
 

 • Валута: евро;
 • Размер на кредита: до 250 000 евро;
 • Срок: до 35 години;
 •  Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота.
 • Таксата за оценка на кредитоспособността се дължи на етап усвояване на кредита.

 Такси и комисиони на Банката:

 • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността;*
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма
 • 6,95 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";
 • 150 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението.**

Други такси:

 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

* Таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина- 200 лв.

**  Таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.


 

Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF