17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни


Банката предлага на своите корпоративни клиенти депозити в левове и чуждестранни валути при благоприятни условия и гарантирана доходност.

Преимущества и улеснения за корпоративни клиенти чрез депозитните продукти:

  • Стандартни и нестандартни срокове
  • За суми над 100 000 лева – лихвен процент по договаряне при пазарни условия
  • Теглене на начислената лихва на падежа
  • Теглене на част от главницата на падежа
  • Предоговаряне на суми на падежа
  • Автоматично продължаване на срока на депозита
  • Използване на депозити за обезпечаване издаването на акредитиви, банкови гаранции и компенсационно или т.нар. "Бек-ту-бек" финансиране.

Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF