17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)

Ние разбираме нуждата от външно финансиране за развитието на Вашия бизнес.

Нашият специализиран екип от професионалисти ще Ви помогне да изберете най-подходящия за Вашите нужди финансов инструмент:

 • Инвестиционен кредит
 • Кредитни линии за оборотни средства (кешови, некешови или смесени)
 • Овърдрафт
 • Кредитни линии
 • Лизинг/факторинг/финансиране на вземания
 • Облигационни емисии и синдикирани кредити

Кредити за оборотни средства:

 • Кредитните линии за оборотни средства подпомагат Вашите плащания към доставчици на стоки, както и други оперативни разходи. Тези линии могат да бъдат единични или револвиращи. Обикновено се отпускат за 12 месеца, но ние включваме опция за подновяване.
 • Овърдрафтът по разплащателна сметка дава още по-голяма гъвкавост и свобода.
 • Проектно финансиране – за строителни (жилищни или офис сгради, търговски помещения) или инфраструктурни проекти. Ние имаме голям опит в структурирането на най-подходящите финансови продукти за успешното завършване на Вашите проекти.
 • Финансиране на вземания в местна и чуждестранна валута по фактури и търговски договори.
 • Факторинг – предлагаме и много полезни услуги като оценка на кредитоспособността на купувача, поемане на риск от неплащане и водене на счетоводни сметки.
 • Форфетиране – гъвкав средносрочен инструмент с възможност за промени съобразно нуждите на износителя.

Условни кредити
Тези кредити обезпечават условни задължения, поети от банката от името и за сметка на клиента (издаване на банкови гаранции и акредитиви).

Инвестиционни кредити
Тези кредити обикновено се използват за финансиране на инвестиции, разширяване на бизнеса, закупуване на машини и съоръжения. Ние можем да Ви предложим решения, съобразени с Вашите нужди и с изгодни срокове и погасителен план.

Синдикирани кредити
Този тип кредити се отпуска при определени операции като корпоративно сливане и придобиване, изкупуване на дружества със заемни средства, придобиване на дружества от външни мениджъри, проектно и структурирано финансиране и рефинансиране.

Корпоративни бенчмарк лихвени проценти (CBBR) на Юробанк България АД.

Валута CBBR стойности Дата на влизане в сила
евро 7,10% В сила от 28.06.2011 г. включително
левове 9,00% В сила от 22.01.2010 г. включително
щ. долари 4,50% В сила от 22.01.2010 г. включително

Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF