17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)

 


Стандартен потребителски кредит


Изберете най-подходящия за Вас потребителски кредит:

 • С лихвени условия и размер на кредита спрямо Вашия финансов профил
 • С размер на месечните вноски спрямо Вашите планове и възможности.

Допълнителни предимства:

 • Отстъпка от лихвения процент при превод на работна заплата и избор на пакетна програма от Пощенска банка
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта*

Предлагаме Ви още:

 • Възможност за експресно усвояване до 3 часа при искане за потребителски кредит, подадено в клон на банката.** Можете да разчитате на: 
  • Бърз отговор в рамките на 2 работни часа
  • Ускорено усвояване на средствата -  до 1 работен час, след одобрение и подписване на договор за кредит
  • Получаване на SMS уведомление за изготвено становище по Вашето искане за кредит
 • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно.
 • Възможност за покритие на месечните вноски по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен, услугата "Второ медицинско мнение"  и др. с програма "Защита на плащанията*** 

* Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи е възможно времето за разглеждане на документи да бъде удължено.

** Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само за клиенти на трудов договор; не се прилага при обединение на задължения, и/или при кандидатстване онлайн. В случай, че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, Банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

*** Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма Защита на плащанията за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки клон на Банката.

 

Промоционални лихвени проценти в лева и евро:***
от 4,95% до 5,35% при превод на работна заплата в банката**

 

 • Максимален размер - до 40 000 лева/20 000 евро
 • Максимален срок  – до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
Лихвени проценти в лева и евро:*
от 5,25% до 8,20% при превод на работна заплата в банката**
от 9,00% до 10,95%      без превод на работна заплата в банката

 • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева 

Tакса в лева

от 500 до 2 500  50
от 2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 40 000 400
над 40 000 по договаряне

  

 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване.

____________________________________________________________________

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 20 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.


Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF