17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)Стандартни срочни депозити


Стандартен срочен депозит - ако търсите улесненост и сигурност за Вашите средства

Предимства:

 • Фиксирани лихвени проценти за целия срок на депозита
 • Възможност за довнасяне по всяко време
 • Ниска минимална сума за откриване
 • Без такси за откриване, внасяне на суми и теглене на падеж.
 • Срок: 1, 3, 6 и 12 месеца
 • Валута: левове, евро, щ.долари, англ. лири и шв. франкове
 • Минимална сума за откриване: 250 лева/ евро/ щ.долара/ англ.лири/ шв.франкове
 • Без такса за откриване
 • Без такса за внасяне на суми
 • Без такса за теглене на падеж
 • С възможност за довнасяне на суми по депозита по всяко време без ограничения в размера на внесената сума
 • Годишни лихвени проценти - лихвените проценти по стандартните срочни депозити са публикувани в Лихвения бюлетин на банката за физически лица.
 • Дължимата лихва се изплаща в депозитната сметка в края на договорения срок на депозита или при неговото предсрочно прекратяване.
 • Предсрочно прекратяване се допуска по всяко време, като по депозита се начислява по-ниска от договорената лихва за периода от датата на откриване/автоматично подновяване до датата на предсрочно закриване според договорите за срочни депозити в левове, евро и щатски долари на Пощенска банка. Ако сметката се прекрати в гратисния период от 8 дни, считано от деня, следващ датата на откриване, не се начислява лихва.
 • На падеж депозитът се подновява автоматично за същия срок и се олихвява при съответните лихвени проценти за стандартен срочен депозит съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.

Oще услуги на банката

Контакти

Пощенска банка („Юробанк България“ АД), София
0700 18 555 - Център за обслужване на клиенти

От стационарен номер на Vivacom на цената на един градски разговор
От всички останали (стационарни на други оператори и мобилни) – според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер на Vivacom
*7224 Кратък номер за мобилни оператори
Skype: postbank.bg (Postbank Bulgaria)


Централно управление
Офис парк Пощенска банка

София 1766, бул. "Околовръстен път" 260
Телефон: (02) 8166 000
Факс: (02) 988 81 10
www.postbank.bg
S.W.I.F.T.:BPBIBGSF