Обединена българска банка - Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, физически лица (Стандартни срочни депозити)

 


Стандартни срочни депозити


За всички, които имат нужда от фиксирана доходност и търсят разнообразие от срокове, нашите стандартни срочни депозити отговарят на Вашите изисквания!

Предимства

Имате възможност сами да определяте за какъв период депозирате парите си в зависимост от стандартните срокове 1, 3, 6, 9 или 12 месеца.
 
Избирате как да използвате лихвата:
  • да я изтеглите в брой;
  • да я прибавите към първоначално депозираната сума за нов срок при същите условия;
  • да я преведете по друга сметка.

Избирате как да става подновяването на депозита:

  • автоматично, без да е необходимо да посещавате Банката;
  • лично да подновявате депозита на всеки падеж.

Условия

Срочност: фиксирана 1, 3, 6, 9 и 12 месеца
Валута: BGN, EUR, USD, GBP, CHF
Минимална сума за откриване: 1000 BGN или 500 EUR/USD
Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване.
 
Необходими документи: Документ за самоличност.

Характеристики

Лихви BGN EUR USD
1 месец 0.01% 0.01% 0.01%
3 месеца 0.01% 0.01% 0.02%
6 и 9 месеца 0.05% 0.05% 0.04%
12 месеца 0.08% 0.08% 0.06%
 
Лихвата се начислява в размер, съгласно представената по-горе таблица и посочените в нея годишни лихвени проценти.
Изплащане на лихвата - направете своя избор и лихвата може:
  • да се прибави към първоначално депозираната сума за откриване на нов депозит;
  • да се преведе по друга сметка;
  • да се изтегли в брой.

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

За контакти:

Централно управление

София 1040,
ул. "Света София" 5

Център за обслужване на клиенти: 0700 117 17
понеделник – петък: 9 - 21ч.
събота: 9 - 18:30 ч.
За поръчка на кредитна карта от София
Тел.: 0800 15015, от 9 до 21 часа
За изгубени, блокирани или откраднати карти: тел. 980 22 35(денонощно)
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:[email protected]
www.ubb.bg
SWIFT: UBBSBGSF