Обединена българска банка - Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство) | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)

Потребителски кредит


Краткосрочен, средносрочен или дългосрочен заем за закупуване на желани от Вас стоки и услуги с по-висока стойност или покриване на други Ваши нужди: ремонтна дейност, здравеопазване, обучение и др.

Параметри

 • Максимална обща сума – до 20 000 лв.
 • Максимален срок:
  • до 6 години за суми от 1000 до 5000 лв.
  • до 8 години за суми от 5001 до 10 000 лв.
  • до 10 години за суми над 10 001 лв.
 • Такса за кандидатстване – без такса*
 • Такса за кредитна оценка – съгласно действащата Тарифа за такси и комисиони за физически лица
 • Такса по сметка, обслужваща кредита – 2.5 лв. на месец
 • Необходими документи:
  • лична карта
  • Молба-декларация за отпускане на потребителски кредит
  • документ, удостоверяващ задължение/я в друга банка
* В сила за всички нови молби за кредит, подадени до 30.04.2018 г.

Допълнителни условия

 • До 20000 лева
 • Възраст на клиента – между 20- и 70-годишна възраст
 • Максимален срок:
  • до 5000 лв – 6 години
  • от 5001 до 10 000 – 8 години
  • от 10 001 до 20 000 – 10 години
 • Лихвен процент: информация за лихвените нива по предлаганите продукти можете да получите във всеки клон на Обединена българска банка.
 • Според Вашето желание погасяването може да се извършва на равни вноски или с равни плащания по главницата и намаляваща лихва.

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

За контакти:

Централно управление

София 1040,
ул. "Света София" 5

Център за обслужване на клиенти: 0700 117 17
понеделник – петък: 9 - 21ч.
събота: 9 - 18:30 ч.
За поръчка на кредитна карта от София
Тел.: 0800 15015, от 9 до 21 часа
За изгубени, блокирани или откраднати карти: тел. 980 22 35(денонощно)
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:[email protected]
www.ubb.bg
SWIFT: UBBSBGSF