Обединена българска банка - Спестовни влогове, физически лица | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Спестовни влогове, физически лица


Стандартен спестовен влог

Когато имате възможност да спестявате малки суми редовно и търсите сметка, която не Ви обвързва със срокове и ограничения, ние Ви предлагаме стандартен спестовен влог!

Предимства

  • Теглите и внасяте пари неограничено.
  • Получавате и изпращате преводи в България и чужбина.

Условия

Срочност: Безсрочна

Валута: BGN, EUR, USD, GBP

Минимална сума за откриване: няма

Минимална сума за олихвяване: 100 валутни единици

Внасяне на суми: Без ограничение

Теглене на суми: Без ограничение, като след третото теглене за календарен месец се начислява такса от 1 BGN.

Необходими документи за откриване на сметка: Документ за самоличност

Можете да откриете спестовен влог и на трето лице.
 

Характеристики

Лихви:
BGN   0.05%
EUR  0.02%
USD  0.05%
GBP  0.01%
Начисляване и изплащане на лихвата: Лихвата се начислява ежедневно и се изплаща в края на всяка календарна година и/или при закриване на сметката.

 

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

За контакти:

Централно управление

София 1040,
ул. "Света София" 5

Център за обслужване на клиенти: 0700 117 17
понеделник – петък: 9 - 21ч.
събота: 9 - 18:30 ч.
За поръчка на кредитна карта от София
Тел.: 0800 15015, от 9 до 21 часа
За изгубени, блокирани или откраднати карти: тел. 980 22 35(денонощно)
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:[email protected]
www.ubb.bg
SWIFT: UBBSBGSF