Обединена българска банка - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни 

Видове сметки

Видове сметки

Разплащателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на своите бизнес клиенти, платими на виждане без срок за предизвестие.

За разкриване на разплащателна сметка посетете най-близкия клон на Банката.

Достъп до средствата по сметката имате:

  • през всеки заявен от вас клон на Банката, независимо къде е открита сметката, в работното време на нашите клонове;
  • през интернет банкиране U-Оnline на Обединена българска банка, с осигурен 24-часов достъп до вашата сметка, от всяка точка на света.

Набирателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, предоставени за учредяване на юридическо лице;

Ликвидационни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;

Особени сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност;

Сметки на бюджетни предприятия – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на бюджетни предприятия и други лица от бюджета, извънбюджетни сметки и фондове, включени в консолидираната фискална програма;

ESCROW сметки – Обединена българска банка открива сметки със специално предназначение, за съхранение на пари, чието ползване се извършва при спазване на определени предварително договорени между страните условия. Страни по договора са Банката, Титуляр на сметката - Бенефициент, и трета страна - Кредитор;

Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери и агенти, адвокати и нотариуси – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, съобразно изискванията на българското законодателство.

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

За контакти:

Централно управление

София 1040,
ул. "Света София" 5

Център за обслужване на клиенти: 0700 117 17
понеделник – петък: 9 - 21ч.
събота: 9 - 18:30 ч.
За поръчка на кредитна карта от София
Тел.: 0800 15015, от 9 до 21 часа
За изгубени, блокирани или откраднати карти: тел. 980 22 35(денонощно)
Тел.: (00359 -2) 811 + вътрешен,
Факс: (00359 -2) 988 08 22,
Телекс: 25092
E-mail:info@sof.ubb.bg
www.ubb.bg
SWIFT: UBBSBGSF