Обединена българска банка - Депозити, фирми - стандартни | Бизнес.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Депозити, фирми - стандартни 

Видове сметки

Видове сметки

Разплащателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на своите бизнес клиенти, платими на виждане без срок за предизвестие.

За разкриване на разплащателна сметка посетете най-близкия клон на Банката.

Достъп до средствата по сметката имате:

  • през всеки заявен от вас клон на Банката, независимо къде е открита сметката, в работното време на нашите клонове;
  • през интернет банкиране U-Оnline на Обединена българска банка, с осигурен 24-часов достъп до вашата сметка, от всяка точка на света.

Набирателни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, предоставени за учредяване на юридическо лице;

Ликвидационни сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация;

Особени сметки – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност;

Сметки на бюджетни предприятия – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари на бюджетни предприятия и други лица от бюджета, извънбюджетни сметки и фондове, включени в консолидираната фискална програма;

ESCROW сметки – Обединена българска банка открива сметки със специално предназначение, за съхранение на пари, чието ползване се извършва при спазване на определени предварително договорени между страните условия. Страни по договора са Банката, Титуляр на сметката - Бенефициент, и трета страна - Кредитор;

Сметки за средства на клиенти на частни съдебни изпълнители, застрахователни брокери и агенти, адвокати и нотариуси – Обединена българска банка открива сметки за съхранение на пари, съобразно изискванията на българското законодателство.

Oще услуги на банката

Контакти

Обединена българска банка АД, София

бул. Витоша 89Б, ОББ Милениум център, София, България

ел. поща: [email protected]

 

Национална линия- 0700 1 17 17

За абонати на мобилни оператори- *7171

За връзка от чужбина- +3592 483 1717

*Таксуването при изходящи разговори към посочените номера за връзка е спрямо тарифите на използвания от вас мобилен оператор. ОББ няма отношение към политиките и тарифните планове на мобилните оператори