От днес Банка ДСК предлага изцяло онлайн процес по регистрация на нов бизнес клиент с откриване на разплащателна сметка в лева и активен достъп до ДСК Директ. С въвеждането на услугата, която е без аналог на българския банков пазар, Банка ДСК отговаря на нуждите на потребителите за бързи и улеснени дигитални банкови процеси, които подобряват тяхното клиентско изживяване.

Новият процес е изключително бърз и улеснен, и се извършва в няколко лесни за клиента стъпки без посещение в банков офис, без хартиена документация, осигурява сигурна защита при обработването на данните. Времето за регистрация е само 20 минути, а всичко необходимо е лична карта и устройство с камера.

снимка: Банка ДСК

"Процесът е революционен както за Банка ДСК, така и за банковия сектор в България. Услугата е част от цялостната дигитална стратегия на нашата банка, с фокус върху клиентите от сегмент Малък бизнес, които имат най-голяма нужда от подобен тип улеснена банкова услуга. Процесът следва най-добрите световни примери и е напълно конкурентен на това, което предлагат финтех компаниите.", споделя г-н Камен Кирилов, директор на дирекция "Малък бизнес" в Банка ДСК.

Подписването на документи в приложението се извършва посредством електронна идентификация на законния представител, предоставена от партньора на Банка ДСК - БОРИКА АД. След успешна идентификация, на всеки заявител се издава еднократен КЕП за подписване на документите, необходими за регистрацията му като нов бизнес клиент на банката. Подписването е изцяло онлайн с издадения еднократен КЕП.

Основните 5 стъпки, през които преминава всеки заявител, са:

  • Въвеждане на клиентски данни;
  • Потвърждение на клиентските данни;
  • Получаване на е-идентификация;
  • Предоставяне на допълнителни данни за бизнеса;
  • Подписване на документи с КЕП.

Към момента услугата е с първа версия и регистрация може да бъде направена от фирми, регистрирани в България, със законен представител, който има самостоятелни права за представляване и който също така съвпада с поне един от действителните собственици.

Допълнителна информация за процеса ще откриете тук.

* съдържание на Банка ДСК