През тази година новите пенсионери ще бъдат 81 000. Данните са на Националния осигурителен институт. От тази година пенсията им ще бъде изчислена само на базата на осигурителния доход от 2000 година насам. 

Идеята беше хората да бъдат улеснени да не обикалят и да търсят бележки от работодателите си. Оказва се, че 37% от новите пенсионери се оплакват, че парите им, изчислени по новия метод, са значително по-ниски от тези, каквито щяха да бъдат, ако бяха формирани по старата формула. 

"Направих справка в НОИ. Става въпрос за симулационен модел, базиран на представителна извадка от хора, пенсионирали се през 2018 година. Към тях са приложени изчисленията от 2019 година. Идеята сега е да има по-справедливо отношение между индивидуалния принос и пенсиите", каза председателят на Социалната комисия в парламента Хасан Адемов пред телевизия "България он ер". 

Според него има проблеми с формулата за изчисляване на пенсиите, затова в края на тази година може да се предприемат и корекции, ако се наложи. 

"Трябва да възстановим доверието в пенсионната система. Това минава през справедливост, високи доходи, високи постъпления от осигуровките, работеща икономика, по-малко сив сектор", категоричен бе гостът в студиото.  

 Адемов отбеляза, че за голямо съжаление няма решение, което може да бъде взето със замах относно фалшивите ТЕЛК-ове. 

 

"Трябва да може да се проследи целият път, по който минава човекът до получаване на решение от ТЕЛК. Някъде по веригата има доста пробойни. Едно решение няма да ги запуши", посочи още Хасан Адемов.