Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България възразява срещу приемането на "Концепция за личните сметки на физическите лица", защото тя нарушава интересите на акционерите в публичните дружества, пише в позиция на асоциацията.

С концепцията е предвидено, че ако собствениците на акции и техните наследници не прехвърлят своите акции в едногодишен срок при инвестиционен посредник, то те ще бъдат прехвърлени без изрично воляизявление в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда.

Подобна мярка на разпореждане с частна собственост без изричната воля на собственика на ценните книжа, представлява нарушение на правото на собственост в неговата цялост като съвкупност от правомощия - право на владение, право на ползване и право на разпореждане, пише в позицията.

От асоциацията обръщат внимание, че посочения в Концепцията начин за решаване на проблема със "спящите" акции, както и начинът за съхранение на финансови инструменти, придобити по време на приватизация или в последствие на капиталовия пазар в България, може да се отразят негативно на сигурността на собствеността, на инвеститорската активност и като цяло - на развитието на капиталовия пазар у нас.