Данните на БНБ за 2018 година показват сериозен ръст на депозитите от 200 хиляди лева нагоре. Хората с пари в български банки в рамките на тези суми са се увеличили с около 2000 души. Увеличават се и средните нива на тези депозити, показват сметките на Централната банка.

Така например хората с депозити над 1 милион лева през 2017 година са имали средно по 2.4 милиона лева, през 2018 година те вече имат по 2.6 милиона лева в сметката си. Това не важи за депозантите със суми от 500 хиляди лева до 1 милион лева. През 2017 година те са имали средно по 700 000 лева, през 2018 са на същото ниво, увеличили са се само като брой.

Разликата в броя на депозитите от 200 хиляди лева нагоре е около 2000, което означава, че богатите у нас се увеличават средно с по 166 души на месец. Разбира се, възможно е броя на депозитите да не отговоря на броя на депозантите, но едва ли разликата в бройките ще е голяма.

На обратния полюс са малките депозити на българите - тези до 10000 лева, през 2018 година те намаляват с 338 000. И ако през 2018 година 6 милиона вложители на депозити до тази сума са държали в тях 952 милиона лева, то 912 вложители с депозити над 1 милион са имали по сметките си 2.241 милиарда лева. При това те са се увеличили за година със 79 броя.

Що се отнася до кредитите на домакинствата у нас, към края на четвъртото тримесечие на 2018 г. Те са 3.066 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11.6% при 10.2% годишно повишение в края на септември 2018 година. Общият им размер e 54.739 млрд. лева, като той се повишава със 7.7% на годишна основа в сравнение с 6.2% годишно увеличение към края на септември 2018 година. В края на декември 2018 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите спада с 0.1%, а размерът им нараства с 1%.