42 на сто от българите смятат, че в живота у нас може да се успее преди всичко с повече късмет. Все пак - над половината, 53%, са на мнение, че се успява преди всичко с повече работа.

Делът от 42% не е малък и свидетелства за важни народопсихологически особености, за качеството на живот на мнозина у нас, както и за усещането за несправедливост. Това са данни от сондаж на "Галъп интернешънъл" , проведен сред 801 души чрез телефонно интервю между 19 и 22 април.

5% от запитаните твърдят, че редовно играят игри на тото, лотария, различни форми на хазарт. Това прави близо 300 хиляди души. Тези хора харчат средно по 43 лв месечно за такъв тип игри. 19% (или над 1 млн., близо всеки пети) казват, че играят от време на време и харчат средно по 21 лв. месечно.

Играещите много рядко са 33% (над 1.8 млн.) и влагат по 9 лв на месец. Така, общо 57% от запитаните (или над 3 милиона) се оказват играещи, макар и с различна честота. 43 на сто са тези, които твърдят, че не играят такива игри.

Средно, играещите у нас харчат по 15 лв. на месец. Най-общата калкулация показва, че за такъв тип игри хората явно харчат по около половин милиард на година. Това е приблизително колкото 5% от ежедневните харчове за хранителни стоки и стоки за бита, например. Същевременно огромното мнозинство - 86% - от играещите свидетелстват, че никога не са печелили сума, която да смятат за значима. Сред останалите преобладават хората с печалби до 99 лв.

Само 1% от общо всички запитани в изследването казват, че са печелили суми над 5 хил. лв. Мнозинство от 68% казват, че не познават човек, който да е спечелил значителна сума. Още по-голямо мнозинство - 81% - смятат, че да се спечели значима сума в такива игри не е лесно. 9% са на обратното мнение, а останалите се колебаят. Мнозинството от българите играят редовно или понякога, но рядко печелят.

Предложението на вицепремиера Валери Симеонов за ограничаване на рекламата на хазарт се възприема добре. 55% се съгласяват със забрана на реклама, но не и на самите игри. 14% са крайни и биха се съгласили даже на забрана на игрите. 27% искат всичко да остане както досега.