Водородът е на път да се превърне в енергиен вектор и използването му набира скорост. Прогнозата е на анализаторската агенция Global Data, която в последния си доклад за глобалния пазар на водород за 2021 година очаква водородът да играе решаваща роля в прехода към чиста енергия в сектори като транспорт, отоплението на сгради и производството на електроенергия. Според Агенцията, интересът към технологията също се увеличава в други редица пазарни сегменти и ниши.

Повечето страни обмислят развитието на водородна икономика като решение срещу нарастващите въглеродни емисии, енергийната стабилност и проблемите с изменението на климата. Според GlobalData, водородът придобива популярност като критичен компонент на енергийния преход, тъй като значителната политическа подкрепа и ангажиментите на правителствата за дълбока декарбонизация стимулират инвестициите в технологията.

Този импулс, който е изграден по цялата верига на стойността, ускорява намаляването на разходите за производство на водород, пренос, разпределение, продажба на дребно и развитие на крайните устройства, отбелязват анализаторите.

"Мащабното приемане на водорода може да подхрани значително увеличаването на търсенето при производството на енергия от възобновяеми източници", обяснява Бхавана Шри Пулагура, енергиен старши анализатор в GlobalData, цитиран от NS Energy.

"Освен това, голямото производство на водород може да помогне за понижаване на флуктоациите в енергийните мрежи с висок дял на променлива възобновяема електроенергия. Полученият от производството водород може да се използва като "интелигентен" товар, за да помогне за декарбонизиране на икономиката и подобряване на гъвкавостта на енергийната система", смятат анализаторите на Агенцията.

Над 30 страни вече обявиха свои специфични водородни стратегии

В момента водородът се използва до голяма степен като суровина за промишлени процеси, при производството на амоняк за торове и рафиниране, както и в хранителната, електронната, стъкларската и металургичната промишленост.

Водородът вероятно ще играе решаваща роля в прехода към чиста енергия в сектори като транспорт, отоплението на сгради и производството на електроенергия. Интересът към технологията също се увеличава и в други пазарни сегменти и ниши, пише в доклада на GlobalData.

До 2070 г. Агенцията очаква глобалното търсене на водород да се увеличи седем пъти, като транспортът, промишлеността и енергетиката ще бъдат основните потребители. Неговата роля в енергийния сектор се очаква да има дял от 15%, което позволява по-гъвкаво производство на електроенергия.

"Много страни увеличават усилията си за нарастване на употребата на зелен водород, а използването на суровината за енергийния преход, с акцент върху по-мащабна и по-щадяща електролизна система", казва Пулагура и допълва, че над 200 проекта са обявени по веригата на създаване на стойност, повечето от които в Европа, Азия и Австралия.

"Повече от 30 страни обявиха своите специфични водородни стратегии. Правителствата вече обещаха повече от 70 млрд. долара инвестиции и включиха нови цели за капацитет и регулация на секторно ниво в подкрепа на тези инициативи", обобщава старши енергийният анализатор в GlobalData Бхавана Шри Пулагура.3e-news.net