"Капка по капка вир става". Тази народна поговорка е в пълна сила за малките стъпки, които трябва да предприемем по пътя ни към богатството и финансовата независимост.

Според експертите в сферата на личните финанси, трябва да пестим между 10 и 20% от доходите си. За да са по-лесни изчисленията, ще се спрем на твърдата сума от 5 лева, която да заделяме за инвестиции дневно.

Въпросът е - ще съумявате ли да заделяте тази сума всеки ден? Защото това са три билета за градския транспорт, една кутия цигари или сандвич от популярните вериги за бързо хранене. Можете ли да го постигнете? Нужни са желание и малко финансово планиране у дома. Ето и резултатите до какво може да доведе това:

По 5 лева на ден в продължение на 10 години

Посочените по-долу суми са изчислени на базата на различна очаквана годишна доходност. Сметките показват, че ако пестим по 150 лева и ги влагаме във финансови активи с очаквана 4% доходност, след 10 г. ще разполагаме с над 21 хил. лева. Макар и не много голяма, сумата нараства до 25 хил. лева при положение, че влагаме в активи с поне 7% доходност. При 10 на сто, тя се увеличава до 29 хил. лева. Подобна възвръщаемост (6-8%) можем да си осигурим от най-добрите проекти в Западна Европа в краудфъндинг платформите. Тя дори може да е над 10% при заемите към строителите в Източна Европа. Именно толкова (10%) е средната годишна доходност на щатските пазари в исторически план.

По 5 лева на ден в продължение на 20 години

Какво обаче ще се случи, ако оставим парите ни да работят още 10 години? Междувременно, ние продължим да пестим и инвестираме. Изчисленията показват, че при 4% средно на година, нашите 150 лева на месец биха се увеличили до 54 хил. лева след 20 г. При 7 и 10% средногодишна доходност, парите ни растат до респективно 74 и 104 хил. лева. 

По 5 лева на ден в продължение на 40 години

Един бъдещ пенсионер ще има средно около 40 години трудов стаж. Ако в това време пестим по 150 лева на месец, то напълно възможно е да се оттеглим с достатъчно средства, с които да можем да продължим да живеем добър живот и по време на старините ни.

Дори и консервативните 4% годишни биха увеличили парите ни до впечатляващите 171 хил. лева. По-висок риск винаги означава и по-добра доходност. При 7% сумата расте до 361 хил. лева, а при 10 на сто се увеличава до 803 хил. лева.

Просто сметки сочат, че един 18-годишен човек ще може да натрупа 1 млн. лева след около 42.5 години при 10% годишна възвръщаемост.

Пари за черни дни

При положение, че искате да имате в бъдеще финансова стабилност, добре ще е да ограничите потреблението си днес. Това е особено важно за семействата с деца, както и за хората в активна трудоспособна възраст. 


С наближаването на годините за пенсия, добре ще е да намалим риска, с който влагаме парите си. 

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Инвестициите в борсово търгувани и в договорни фондове не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.