Средните цените на имотите в столицата гонят 1 500 евро за кв. м. Рекордно скъпи са и жилищата в останалите големи градове на страната - Пловдив, Варна и Бургас.

Именно високите цени, както и започналото повишение на лихвите по кредитите отблъсква част от купувачите днес.

Покупката на имоти е едно от най-големите и важни решения в живота ни. Имот се купува веднъж или два пъти в живота, ето защо това е строго индивидуално решение, което трябва да бъде съобразено, както с финансовото ни състояние, така и със сигурността на работата, т.е. приходите ни. Какви алтернативи имаме днес - можем ли да инвестираме пари в имот, но без да реално да го притежаваме?

Ще погледнем на имотния пазар от друг ъгъл. Ще ви представим няколко възможности за инвестиции в имоти, без да ги притежаваме и да влагаме стотици хиляди лева или евро.

Акции от компании, инвестиращи в имоти

Днес на Българска фондова борса, както и на чуждестранните пазари се търгуват компании, които влагат набраните средства в имоти. Може да намерите дружества, инвестиращи в жилищни имоти или офис пространства. Голяма част от тях са акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Част от компаниите разпределят дивидент между акционерите си. Това е част от годишната печалба, която ръководството на дружеството заделя между инвеститорите си. Т.е. вместо доход от наем, може да получавате доход от дивиденти.

Взаимни фондове, инвестиращи в имоти

Вече ви разказахме за взаимните фондове, както и разликите им с борсово-търгуваните фондове. 

Специализираните фондове предлагат подобна възможност, както посочените по-горе компании. Те набират пари от инвеститорите и ги влагат в други публични компании, както у нас, така и в чужбина.

Фондовете се управляват от професионалисти, а също така са и под надзор на Комисията за финансов надзор.

При инвестиции във фондове ще трябва да платим годишна такса за управление, а също и такса при покупка и продажба на дяловете ни. Добре ще е да се информирате какви са таксите на фондове, преди да инвестирате пари в тях.

Краудфъндинг платформи

Българи са третата най-голяма група инвеститори в една от най-популярните краудфъндинг платформи Reinvest24. 

Конкурентна платформа Crowdestate посочва, че инвеститорите от България са по-малко от 200.

През 2022 г. краудфъндинг инвестирането предложи между 6-8% доходност за платформите в Западна Европа и 10-15% за платформите от Естония, Литва и Латвия.

Строители и инвеститори в имоти използват този тип набиране на капитал заради лесния им достъп и процедура. Те учредяват ипотека на парцела или имота си, с което спокойствието на вложителите е гарантирано.

Добре ще е ако влагате средства в краудфъндинг платформа да се водите най-вече от LVT (loan-to-value). Това е съотношение, което показва каква е частта на заемните средства спрямо оценката на обезпечението. Добре ще е това съотношение да е под 60, или максимум 70%.

Днес в част от платформите има и проекти с 20-40% LTV, което е една добра опция за вложения.

БОНУС:

Земеделска земя - вече не я произвеждат

Ако днес инвестициите в имоти ви се струват рисковани, то може да се спрете на земеделската земя. Цената й в последните години растеше неизменно, но въпреки това сме на последно място в ЕС.

На борсите, както у нас, така и в чужбина се търгуват акции акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които купуват, продават и отдават под арена земя.

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Инвестициите в борсово търгувани и в договорни фондове не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.