Годишната инфлация в България към края на януари е 16.4%, при средна инфлация за страните от ЕС от 10 на сто.

Очакванията са, че до края на 2023 г. тя ще се успокои. Според прогнозата на Българска народна банка инфлацията ще намалее двойно в следващите месеци.

Базисната инфлация, която изключва високоволатилните компоненти на хранителните стоки и енергията, се очаква да спадне до 7.9% през 2023 г. и 5.5% през 2024 година.

Въпреки това, хиляди българи търсят начини да защитят парите си. При положение, че те са на депозит в банка, покупателната им способност намалява, т.е. можем да купим по-малко стоки и услуги с тях.

Какви са възможностите ни? Къде можем да вложим 5000 или 10 000 лева в следващите месеци?

Злато

Години наред златото беше добър хеджиращ инструмент при висока инфлация. Миналата година това не се случи, но за сметка на това Централните банки по света вложиха рекордни средства в покупки на злато, с което попълниха резервите си.

Ако този интерес продължи и през 2023 г., голяма е вероятността да станем свидетели на по-добра година за благородния метал. У нас вече има борсово-търгуван фонд, който следи представянето на златото. Това обезсмисля покупката на кюлчета и бижута от населението, тъй като няма да мислим за съхранението им.

Портфолио от акции

При положение, че искате сами да инвестирате на капиталовите пазари, сумата може да бъде разпределена в акции на различни компании. Т. нар. портфолио може да е изградено, според предпочитанията ви. Наскоро едно от най-големите управляващи дружества в страната публикува шест перспективни сектора за дългосрочни инвестиции. 

Образование

Инвестицията в знание винаги се отплаща. В повечето случаи това може да доведе до намирането на нова работа с по-висока позиция, или до повишението ѝ при настоящия работодател. Не забравяйте, че човек се учи, докато е жив. 

Платете кредитите си

Най-лесно можем да спечелим пари, ако изплатим кредитите си с високи лихви. Такива са бързите кредити и задълженията ни по кредитни карти.

Средните лихви по кредитните карти, извън безлихвения гратисен период, вече е 20.52%. Лихвите по бързите заеми често са над 40%. Евентуалното им изплащане би оставило повече пари в бюджета ни.

Собствен бизнес

С 5 или 10 хиляди лева можем да стартираме собствен бизнес. Вариантите са много и зависят най-вече от вашите предпочитания. Не забравяйте, че голяма част от успешните бизнеси в световен мащаб са създадени, именно в периоди на кризи. 

Още: Варианти за вложения на подобни суми са още и инвестициите в краудфъндинг платформи за недвижими имоти, с които ви запознахме наскоро, както и взаимните фондове. Те притежават широка диверсификация на вложенията си, а парите ни са управлявани от експерти в сферата на инвестициите. Земеделската земя също е сред вариантите, но като че ли най-добра опция остава разпределението на сумата между няколко класове активи. 

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Инвестициите в борсово търгувани и в договорни фондове не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

ИЗБРАНО