Депозитите и имотите традиционно са най-предпочитаните форми на инвестиции за домакинствата у нас. Днес обаче цените на недвижимостите са рекордно високи, а лихвите по влоговете - доста често под 1%.

На фона на рекордната инфлация в страната от повече от 24 години, днес е особено важно да инвестираме спестяванията си, за да не губят те покупателната си способност. За мнозина инвеститори суми от порядъка на 1000 или 2000 лева не са големи. Средностатистическият българин обаче трудно може да си позволи по-големи средства за вложения.  

Това, което е по-важно от началната сума, са месечните вноски, които ще правим впоследствие. Независимо дали са от 100 или 200 лева, равняващи се на малко над 50 и 100 евро, трябва да сме сериозни и последователни в намеренията си - да влагаме част от спестяванията и приходите ни.

Ще илюстрираме с пример казаното по-горе. Ако вложим 1000 лева за следващите 10 години и очакваната ни средногодишна доходност е 8%, това ще означава, че в края на периода ще разполагаме с 2 158 лева. Ако обаче добавяме и всеки месец по допълнителни 100 лева, сумата ще нарасне до 19 542 лева.

И така - какви опции има пред нас, ако говорим за вложения с първоначални 1000 или 2000 лева, както и вноски от по 100 или 200 лева всеки месец?

Взаимни фондове

По последни данни на централната банка вложенията във фондове възлизат на 8.1 млрд. лева. В чуждестранни фондове са инвестирани 5.5 млрд. лева, а в българските - 2.6 млрд. лв. Взаимните фондове представляват колективни инвестиционни схеми, които влагат набраните средства в различни активи - акции, облигации, държавни ценни книжа и др. Те са регулирани от Комисията за финансов надзор, а парите ни се управляват от специалисти - портфолио мениджъри. Справка за резултатите на родните фондове може да се намери на сайта на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), както и на техните сайтове. Във взаимни фондове можем да инвестираме редовно, но с малки суми или с големи еднократни вноски. Добре ще е да знаете какви са таксите за покупка, продажби и годишно управление на фонда, в които ще инвестирате.

Борсово-търгувани фондове (ETF)

Придобиващите все по-голяма популярност ETF-и следят представянето на даден индекс или суровина. Това е един от най-лесните начини да вложим пари в дадена икономика или суровина, най-често петрол или злато. Индустрията навлиза все повече и у нас, като няколко управляващи дружества предлагат на клиентите инвестиции в страни от ЕС или злато. Благородният метал често е смятан за един от най-добрите начини да защитим парите си от инфлация.

Дивидентни акции

Част от търгуваните на борсата компании разпределят дивидент. Това е процент от реализираната печалба на дружеството в последната година или тримесечие. На Запад и в САЩ компаниите разпределят дивидент на всяко тримесечие, докато у нас по закон това е възможно на годишна база или на всеки шест месеца.

Придобиването на акции от компании, разпределящи дивидент, могат да ни осигурят, както печалба от повишението на цената им (бел. ред. капиталова печалба), така и пасивен приход от дивиденти, с което да реализираме определена дивидентна доходност.

Краудфъндинг

Платформите за краудфъндинг позволяват на инвеститорите да влагат дори и малки суми, най-често 100 евро в имотни проекти. Те са групова форма на инвестиция, или иначе казано средствата необходими за строителството на даден имотен проект се набират от стотици или дори хиляди инвеститори. Доходността при тях варира от 6-8% годишно на Запад, до 10-15% в Прибалтийските държави. Върху проекта се учредява ипотека, с което спокойствието на инвеститорите е гарантирано.

Криптовалути

Това е и най-рисковата инвестиция от посочените по-горе. Или иначе казано - от нея можем да спечелим най-много, но не са изключени и големи загуби. Най-популярните криптовалути - биткойн, етер и др. загубиха над 60% от стойността си през 2022 г., но отчитат ръст от началото на 2023 г.

Риск

Специалистите по лични финанси препоръчват да влагаме само средства, от които нямаме да имаме нужда в следващите години. Добра опция е и диверсификацията - или иначе казано да не влагаме всички пари на едно място. По този начин, ако една от инвестициите ни се представя слабо, другата може да компенсира. И не на последно място - добре ще е да взимате решения относно личните ви финанси със специалисти.

*Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Инвестициите в борсово търгувани и в договорни фондове не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.