Благоприятното географско положение на Азербайджан и България може да ги превърне във водещи логистични центрове за транспорт на товари между Европа и Азия. Това заявява извънредният и пълномощен посланик на Република Азербайджан у нас Н. Пр. Хюсейн Хюсейнов в ексклузивно интервю за азербайджанска информационна агенция "Тренд нюз ейджънси", цитирано от БТА.

"Наред с енергетиката, транспортът е още една приоритетна сфера в отношенията между двете страни. През 1998 г. Азербайджан и България бяха сред страните основателки на транспортния коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA)", отбелязва посланик Хюсейнов.

"Като се има предвид, че 5 от 10 от европейските транспортни коридори преминават през България, сътрудничеството с тази страна е от изключително значение. Бих искал да насоча вниманието към Транскаспийския международен транспортен маршрут, който е известен още като Средния транспортен коридор (Middle Corridor). Той е част от международния транспортен коридор Изток-Запад. Предвид настоящата геополитическа ситуация, значението на Средния транспортен коридор нарасна още повече. Увеличава се обемът от товари, които се превозват по този маршрут. През 2021 г. стойността на каргото, което се транспортира по него между страните от Европейския съюз и Китай, достигна 2 милиарда долара на ден. Поради това съвместните усилия на Азербайджан и България за привличане на превоза на част от тези товари през територията на нашите страни е от взаимноизгодно значение", категоричен е Н. Пр. Хюсейн Хюсейнов.

Той разкри, че се подготвя провеждането на съвместен бизнес форум през тази година, който ще бъде в рамките на Шестото заседание на Съвместната междуправителствена комисия по търговско, икономическо, научно и техническо сътрудничество между Азербайджан и България.

"Енергетиката представлява основополагащ фактор в икономическите отношения между Азербайджан и България. Правителството на България полага сериозни усилия за завършване на изграждането на газовия интерконектор Гърция - България (IGB)", акцентира посланик Хюсейнов.

Той изтъква, че когато газовият интерконектор бъде пуснат в експлоатация, България ще може да получава пълния договорен обем от природен газ от Азербайджан.

Договорът на България с азербайджанската компания SOCAR е за 1 млрд. кубични метра на година, което е около една трета от общото потребление на страната ни.

От средата на месец юни по 182-километровото трасе на интерконектора Гърция - България (газопровод Ай Джи Би - IGB) текат изпитания с тестови количества природен газ.

Газопроводът се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Планира се проектен капацитет до 3 млрд. кубични метра годишно в посока Гърция - България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд. кубични метра годишно, като следва развитието на пазара и по този начин позволявайки обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.

"В момента редица български фирми осъществяват инвестиционни проекти в Азербайджан. Те проявяват интерес предимно към индустриални проекти и към нефтохимическата промишленост. Български компании са готови да изградят завод за рециклиране на индустриални и моторни масла, в съответствие с най-високите международни технологични стандарти. Фирми от България ще приложат в нашата страна съвременни технологии за разкриване и обезвреждане на мини", отбелязва посланикът Азербайджан у нас.

"Азерски фирми може да изнасят за България селскостопански продукти (лешници, домати, ябълки, картофи, чай, обработен памук и т.н.), химически продукти (полиетилен, метанол, алкохол), както и други промишлени стоки (сол, непреработен алуминий, полупреработени стоманени изделия, компресорни тръбни инсталации). Българските компании могат да внасят в Азербайджан конфекция, хлебни изделия, слънчогледово олио, сирене, лекарства, зърнени култури, мебели, хладилна техника, медицинска апаратура, електрически батерии", отбелязва посланик Хюсейнов.

Той подчертава, че тази година Азербайджан и България отбелязват 30-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.