"Роснефт" иска да доставя газ от своите находища в Красноярския край и Иркутска област до планирания експортен газопровод на "Газпром" - "Силата на Сибир-2", съобщи "Комерсант". Петролната компания има запаси от 1,5 трилиона кубически метра газ в находищата по трасето на бъдещия газопровод и поиска от президента Владимир Путин да ги вземе предвид при проектирането. Анализаторите смятат, че като се имат предвид огромните собствени запаси, "Газпром" едва ли ще се заинтересува от суровини, предложени от трети страни.

"Роснефт" иска да се вземат предвид газовите запаси на компанията в Красноярския край и Иркутска област при проектирането и изграждането на газопровода "Силата на Сибир-2". Това, според източници на "Комерсант", е поискал ръководителят на Роснефт Игор Сечин от президента на Руската федерация. Според изданието, на 20 декември 2022 г.  Владимир Путин е възложил на вицепремиера Александър Новак да проучат въпроса заедно с "Газпром".

Газопроводът "Силата на Сибир-2" от Русия до Китай има планиран капацитет до 50 милиарда кубически метра годишно и трябва да премине през Монголия. Предвижда се ресурсна база на проекта да бъдат полетата на Ямал и района Надим-Пур-Таз на Ямало-Ненецкий автономный окръг (ЯНАО), полето "Ковикта" на "Газпром" в Иркутска област и ресурсите на Красноярския край. Тръбопроводът трябва да свърже газотранспортната инфраструктура на западната и източната част на Руската федерация, позволявайки газификация на големите градове в Източен Сибир, които в момента нямат достъп до магистрален газ. От декември 2019 г. "Газпром" доставя газ на Китай чрез газопровода "Силата на Сибир-1", чиято ресурсна база са находищата "Ковикта" и "Чаяндинское" и който трябва да достигне проектен капацитет от 38 милиарда кубически метра до 2025 г.

Като се има предвид загубата на по-голямата част от европейския пазар през 2022 г., изграждането на "Силата на Сибир-2" изглежда единственият реалистичен шанс за "Газпром" да възстанови износа на газ в обозримо бъдеще, отбелязват авторите Татяна Дятел и Дмитрий Козлов.

По време на Руската енергийна седмица през октомври 2022 г. ръководителят на "Газпром" Алексей Милер заяви, че компанията е на етап разработване на разчети за проекта. Но все още няма твърд договор между "Газпром" и Китай за доставки на газ, както и не е определен срокът за строителството.

Маршрутът "Силата на Сибир-2" минава близо до петролните и газови находища на "Роснефт" със запаси от 1 трилион кубически метра в южната част на Красноярския край и още 0,5 трилиона в Иркутска област. Ръководителят на компанията моли да се вземат предвид "обемите на независими производители за постигане на синергичен ефект при изграждането на газопровода", каза източникът на "Комерсант", който е запознат със съдържанието на писмото. "Роснефт" е третият по големина производител на газ в страната след "Газпром" и НОВАТЕК и най-големият производител на асоцииран газ - газ, добиван от нефтени находища (Associated Petroleum Gas (APG)).

Според събеседника на Комерсант, в писмото Сечин подчертава, че газовите находища, които нямат достъп до основната инфраструктура, не могат да бъдат монетизирани. Той отбелязва също така, че още сега, за да оползотвори 8 милиарда кубически метра асоцииран газ годишно, компанията е принудена да го изпомпва обратно в резервоара без технологична необходимост или частично да го изгаря. Достъпът до тръбопровода ще позволи на независими производители да монетизират газови запаси в региона, за които няма търсене, да премахнат ограниченията върху производството на петрол от находища с газови "шапки", да намалят инвестициите в повторно инжектиране в Източен Сибир и да сведат до минимум изгарянето на асоцииран газ.

Руското законодателство предвижда глоби за изгаряне на такъв газ, така че петролните компании се опитват да го сведат до минимум, като го изпомпват в резервоари, за да увеличат добива на нефт. В много случаи подобни инвестиции не са печеливши сами по себе си, коментират авторите на статията.

"Газпром" е отказал коментар, а "Роснефт" не е отговорил на "Комерсант", уточняват те.

През 2014 г. петролната компания се опитваше да получи достъп до "Силата на Сибир", който маршрут "Газпром" изгради в Китай на базата на газ от находищата Чаяндинское и Ковыктинское.

"Газпром" официално не възрази срещу закупуването на газ от независими производители, но на вътрешна цена; "Роснефт" обаче искаше да продава газ на цена за износ. В резултат на това "Газпром" успя да убеди властите, че в "Силата на Сибир" няма място за други компании.

Освен това, тогава източниците на "Комерсант" вярваха, че "Газпром" може да закупи определено количество газ от трети страни, като се имат предвид трудностите при разработването на собствените му находища в Източен Сибир и строгите условия на договора с Китай. Сега "Газпром" няма такива проблеми дори на теория, тъй като основата на "Силата на Сибир-2" ще бъдат находищата на Ямал, по които вече се работи или са близо до старта.

"Силата на Сибир-2" е единственият реален тръбопроводен маршрут за монетизация на износа на газа на "Газпром" в Ямало-Ненецкия автономен окръг, смята Михаил Григориев, ръководител на консултантския център Gekon. В същото време, добавя той, декларираният пропускателен капацитет на газопровода в сравнение с обема на запасите от газ изглежда много скромен - само 50 милиарда кубически метра годишно. "С огромните запаси на Бованенковската група, неизползваните "Тамбейское", "Малигинское" и други находища на Ямал и прилежащите акватории, това е изключително малко. За сравнение: газопроводът Бованенково-Ухта изпомпва над 100 милиарда кубически метра. Малко вероятно е в такава ситуация "Газпром" да има интерес да получава суровини от трети страни."